ทำความรู้จัก IP PBX อย่างง่าย

ip pbx

เทคโนโลยีใหม่ของระบบโทรศัพท์

การใช้งานโทรศัพท์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างร้านทั่วไป ยังคงมีการใช้งานโทรศัพท์แบบพื้นฐาน แต่หลายๆ องค์กรก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือเข้ามาร่วมใช้ในการติดต่อเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากโทรศัพท์ภายในบริษัทยังมีความจำเป็น ดังนั้น การพัฒนาระบบโทรศัพท์ให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเกิดขึ้นภายใต้ชื่อเทคโนโลยที่ว่า IP PBX

IP PBX คืออะไร และมีความหมายอย่างไรบ้าง

 • IP ย่อมาจาก Internet Protocol
 • PBX ย่อมาจาก Private Branch Exchange

IP PBX เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีของโทรศัพท์พื้นฐาน กับการโทรในระบบ VoIP (Voice over IP เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางระบบเครือข่าย รองรับทั้ง Internet, Intranet) ทำให้โทรศัพท์มีความสามารถมากขึ้น ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ได้มาก โดยเฉพาะการโทรระหว่างประเทศ

ระบบสายในระบบโทรศัพท์พื้นฐาน กับ IP PBX

 • โทรศัพท์พื้นฐานใช้สายโทรศัพท์ และหัวต่อ RJ11
 • โทรศัพท์ IP PBX ใช้สายแลน และหัวต่อ RJ45

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน IP PBX

 • IP Phone ต้องโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแบบ IP
 • Softphone โปรแกรมที่ใช้สำหรับโทรโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผ่านสมาร์ทโฟน
 • Videophone โทรศัพท์ที่รองรับการมองเห็นหน้า (ถ้าต้องการ)
 • อุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ VoIP เป็น Analog

ประโยชน์หรือข้อดีระบบ IP PBX

 • รองรับการย้ายเบอร์ได้โดยย้ายเครื่องโทรศัพท์ไปห้องไหนก็ได้
 • รองรับการใช้งานผ่านระบบไร้สาย Wi-Fi
 • รองรับการใช้งานระบบ Video Call โทรแบบเห็นหน้า
 • รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ VoIP อื่นๆ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • รองรับการพัฒนาในอนาคตเพราะระบบเป็นซอฟต์แวร์
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลได้
 • มีระบบความปลอดภัยสูงกว่า

ข้อเสียของระบบ IP PBX

 • ราคาอุปกรณ์สูงกว่าระบบโทรศัพท์ทั่วไป  สายแลนแพงกว่าสายโทรศัพท์
 • ใช้ไฟในการทำงาน ทำให้มีปัญหาเวลาไฟดับ
 • ต้องติดตั้งเป็นระบบเครือข่าย หรือระบบแลน
 • อาจจำเป็นต้องใช้ผู้ชำนาญการในการตั้งค่าระบบ

สรุประบบ IP PBX เป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ นำโทรศัพท์มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรทางไกล เพราะสามารถโทรผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ VoIP รองรับการสื่อสารด้วยข้อความ วีดีโอและเสียง สามารถปรับเปลี่ยนหรือย้ายตำแหน่งของเบอร์โทรได้สะดวก รวดเร็วกว่า