ประเภทของเว็บไซต์

web template

เว็บไซต์มีกี่ประเภท

ถ้าพูดถึงการใช้โปรแกรมบราวเซอร์ เพื่อเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆ เราอาจไม่เห็นความแตกต่างมากนักว่า เว็บไซต์มีประเภทต่างๆ อะไรบ้าง และอาจสับสนได้ บทความนี้จะมาแนะนำประเภทของเว็บไซต์ ซึ่งไม่ใช่แบ่งตามประเภทเว็บส่วนตัว เว็บองค์กร เว็บข่าว หรือเว็บไซต์สำหรับสมาชิก ประมาณนั้น แต่เราจะแบ่งตามรูปแบบที่มีการพัฒนาเว็บ

ประเภทเว็บไซต์ (แบ่งตามรูปแบบการพัฒนา)

 • เว็บไซต์ทั่วไป | General Web Site
  เว็บที่มีเนื้อหาข้อมูลแล้วแต่ผู้พัฒนา ตัวอย่างเว็บ เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น
 • เว็บบล็อค | Blog
  เว็บที่มีลักษณะเป็นเหมือนสมุดจดบันทึกประจำวัน เวลาบันทึก ข้อมูลใหม่ก็จะอยู่ด้านบน ข้อมูลเก่าก็จะถูกดันไปอยู่ด้านล่าง คนทำเว็บบล็อค จะถูกเรียกว่า บล็อคเกอร์ (Blogger) เว็บบล็อคส่วนใหญ่ ก็คือเว็บไซต์ส่วนตัว นั่นเอง
 • เว็บบอร์ด | Webboard
  เว็บที่มีลักษณะให้สมาชิก หรือคนที่ได้รับอนุญาติสามารถบันทึกข้อมูลลงเว็บเพจได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการโฆษณาขายสินค้าและบริการ หน้าตาเว็บบอร์ดจะแตกต่างจากเว็บทั่วๆ ไป โดยจะมีหัวข้อให้เลือกบันทึก ส่วนใหญ่เว็บบอร์ดในปัจจุบัน จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้
 • เว็บช้อปปิ้ง | Shopping Cart
  เว็บไซต์อีกประเภทหนึ่ง ที่เน้นการขายสินค้า มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าชัดเจน เราสามรถเลือกซื้อสินค้า และหยิบสินค้ามาเพื่อรวบรวมชำระเงินในคราวเดียวกัน เราเรียกว่า เครื่องมือในการช้อปปิ้งว่า Shopping Cart
 • เว็บสังคมออนไลน์ | Social Network
  เว็บที่รองรับการใช้งานของสมาชิก สามารถบันทึกและอัพเดทข้อมูลของแต่ละบุคคลได้ ตัวอย่างเว็บสังคมออนไลน์ได้แก่ Facebook / Twitter / Linked เป็นต้น

เวลาเข้าเว็บไซต์ครั้งต่อไป อย่าลืม สังเกตว่า เว็บที่เราเข้านั้น เป็นเว็บประเภทอะไร