วิธีการแยกข้อความบน Excel

microsoft excel tips

รวมได้ ก็สามารถแยกได้เช่นกัน

สำหรับผู้ใช้งาน ความต้องการผลลัพธ์อาจมีความหลากหลาย ขึ้นกับผู้ใช้งานและการนำไปใช้ ดังนั้น บทความที่ผ่านมาได้แนะนำวิธีการรวมข้อความของแต่ละเซลเข้าด้วยกัน (แบบง่ายๆ) ไปแล้ว มาคราวนี้ ลองมาดูสิว่า ถ้าเราต้องการจะแยกข้อความที่อยู่ในเซลเดียวกันออกไป จะมีเทคนิคอย่างไร แต่จะแค่แยกแบบธรรมดาคงไม่เพียงพอ ดังนั้น ผมจะมาแนะนำ วิธีแยกแบบเลือกได้ว่า จะเอาตัวอักษรตัวไหนบ้าง โดยเฉพาะกับตัวเลขที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์

Function ของ Excel ที่จะแนะนำนี้ ประกอบด้วย 3 Functions แต่มีหลักการทำงานเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นกับข้อมูลที่ต้องการแยกออกจากเซลเดียวกัน แต่รับรองใช้งานได้ง่าย ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแน่นอน

วิธีการแยกข้อความด้วย Function Left, Mid, Right

separate cell excel

ตัวอย่างหมายเลขโทรศัพท์ 001-001-0001 ความต้องการ ให้แสดงเป็นตัวเลขติดกัน ไม่มีเครื่องหมาย – แสดงอยู่ด้วย ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการคือ 0000010001  สำหรับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชั่น LEFT, MID,RIGHT ให้ทำตามดังนี้

 1. เริ่มต้น ให้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ตามตัวอย่างดังรูป
 2. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่ง B3
 3. ใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=)
 4. พิมพ์คำว่า LEFT ต่อท้ายเครื่องหมายเท่ากับ
 5. ใส่เครื่องหมาย “(“
 6. พิมพ์ชื่อเซล จากภาพให้พิมพ์ A3
 7. ใส่เครืื่องหมาย คอมม่า “,”
 8. ใส่จำนวนที่ต้องการ จากภาพ ให้ใส่หมายเลข 3 (ต้องการเอาตัวเลข นับจากซ้ายมา 3 ตัว)
 9. ใส่เครื่องหมาย “)”
 10. กดปุ่ม enter
 11. จะได้ข้อมูล 001 ดังภาพประกอบด้านบน
 12. จากนั้น ทดสอบโดยใช้ฟังก์ชั่น MID (Middle ซึ่งมาจากคำว่า กลาง)
 13. ท้ายสุด ฟังก์ชั่นท้ายสุด RIGHT ซึ่งมีหลักการเดียวกันกับ LEFT แต่จากนับจากทางขวาแทนทางซ้าย

ลองทดสอบกันดูน่ะครับ ยังไงถ้ายังไม่เข้าใจ ให้ดูจากตัวอย่างสูตรฟังก์ชั่นแต่ละตัวดังภาพประกอบ และค่อยๆ ทำที่ละขั้นตอน ขอให้สนุกกับโปรแกรม Excel น่ะครับ

ทิปนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งข้อความที่เป็นตัวเลข รวมทั้งตัวอักษรครับ