เครื่องคิดเลขสำหรับนิสิต นักศึกษา

mathematics

ฟรี โปรแกรมสำหรับน้องๆ นักศึกษา

ถ้าพูดถึงการคำนวณ คนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดเครื่องคิดเลขเพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ๋ไม่ได้คำนวณในใจอย่างคนสมัยก่อน (รู้สึกแก่ลงไปเยอะ) เครื่องคิดเลขก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์แทน เพราะสะดวก รวดเร็ว สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ แต่ถ้าเครื่องคิดเลขสำหรับน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา แล้ว แนะนำต้องโปรแกรมนี้เลย  Microsoft Mathematics

Microsoft Mathematics คืออะไร

microsoft mathematics

เครื่องคิดเลขที่ใช้สำหรับการคำนวณตัวเลขทางวิทยาศาสตร์  เป็นเครื่องคิดเลขกราฟที่สามารถลงจุดได้ในแบบ 2D และ 3D ช่วยผู้ใช้แก้สมการได้ทีละขั้นตอน และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Mathematics

ms mathematics features

ช่วยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาสามารถทำการบ้านเสร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วย Microsoft Mathematics เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีแก้สมการไปทีละขั้นตอนและมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของวิชาพีชคณิตเบื้องต้น (pre-algebra) พีชคณิต ตรีโกณมิติ ฟิสิกส์ เคมี และแคลคูลัส

สนใจดาวน์โหลดได้ฟรี  Microsoft Mathematics
นาดไฟล์ประมาณ 20 MB