เทคโนโลยีน่ารู้ Intel Matrix Storage

intel matrix storage 2 disks

เทคโนโลยีป้องกันข้อมูลมีอะไรบ้าง

ถ้าพูดถึงการทำระบบสำรองข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ระดับ Server หรือ Workstation หลายๆ คน โดยเฉพาะคนไอที คงรู้จักกันดีกับเทคโนโลยี RAID ซึ่งมีหลายกหลายวิธีในการป้องกันข้อมูลกรณีเกิดมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น RAID 0 (ที่เพิ่มความเร็วในการจัดเก็บข้อมูล และได้พื้นที่เต็ม) RAID 1 ที่ใช้ดิสก์ 2 ลูกต่อกันเพื่อสำรองข้อมูลซึ่งกันและกัน ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน นั่นคือ RAID 10 ที่ใช้เทคโนโลยี RAID 0 และ 1 มาผสมผสานข้อดีของกันและกัน

ทั้งนี้ เป็นเรื่องการระบบป้องกันปัญหาทีอาจเกิดกับดิสก์ และผลก็คือค่าใช้จ่ายที่ตามมา

เทคโนโลยีน่ารู้ Intel Matrix Storage  อีกหนึ่งทางออกของความปลอดภัยของข้อมูล

Intel Matrix Storage คืออะไร

intel matrix storage

intel matrix storage

Intel Matrix Storage   คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบริหารจัดการเนื้อที่บนดิสก์ โดยเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี RAID 0 กับ RAID 1 แต่ใช้ดิสก์เพียง 2 ลูกในการบริหารจัดการ (คล้าย RAID 10 ที่ใช้ดิสก์ถึง 4 ตัว) นอกจากนี้ Intel Matrix Storage  ยังช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการดิสก์ได้ด้วยตัวเอง สามารถกำหนดให้ดิสก์ส่วนไหนเป็น RAID 0 หรือ RAID 1 ได้ด้วย

สรุปข้อดีของการใช้เทคโนโลยี Intel Matrix Storage  

  • ใช้ดิสก์เพียง 2 ลูกในการบริหารจัดการ
  • รองรับการกำหนด RAID ได้ด้วยตัวเอง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อดิสก์ เมื่อเปรียบเทียบกับ RAID 10
  • ให้ความปลอดภัยของข้อมูลสูงเทียบเท่า RAID 0 และ RAID 1

ถือได้ว่า Intel Matrix Storage   เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนดี ควรนำไปพิจารณาในการใช้งาน ซึ่งแน่นอน อาจเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล แต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อดิสก์เพิ่มไปพร้อมๆ กัน