เพิ่ม Font ลงไปในเอกสาร Word

ms office logo

ส่งไฟล์ให้เพื่อน แต่เปิดดูไม่สวยงาม

ปัญหาอย่างหนึ่งของงานเอกสารทั่วไป นั่นคือ รูปแบบตัวอักษรของแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจมีไม่เหมือนกัน ดังนั้น เวลาเราต้องการส่งไฟล์ไปให้เพื่อน หรืออาจารย์ เวลาเปิดดูอาจได้ผลลัพธ์ไม่ที่น่าพอใจ คือไม่สวยงามเหมือนที่เราทำ ดังนั้น วิธีการแก้ไขก็คือ เราจำเป็นจะต้องใช้ Font ทั่วไป หรือไม่ก็ส่งไฟล์ Font ไปให้ต่างหาก ซึ่งผมเห็นว่า ยุ่งยากเกินไป  บทความนี้ จะมาแนะนำมาส่งไฟล์เอกสาร Word และส่งไฟล์แบบเนียนๆ ไปให้ โดยผู้รับไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก

วิธีฝัง Font ลงในเอกสาร Word

embed fonts ms word

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
 2. เปิดไฟล์งานเอกสารที่เราสร้างขึ้น
 3. คลิกเมนู File
 4. เลือกเมนู Save as
 5. ที่หน้าต่าง Save as ให้คลิกเลือก Tools อยู่ใกล้คำสั่ง Save
 6. คลิกเลือก Save Options จะพบหน้าต่าง Word Options
 7. ที่แท็บ Save ให้ดูหัวข้อ Preserve fidelity when sharing the document ให้คลิกเลือก
  Embed fonts in the fine (หมายถึงการฝัง fonts ลงในไฟล์ และคลิกเลือก
  Embed only the characters used in the documents (best for reducing file size)
 8. จากนั้น คลิก OK
 9. เลือก Save ตามปกติได้

เพียงเท่านี้ เวลาเราส่งเอกสารไปให้ใคร กรณีมีการใส่ Fonts สวยๆ ที่ไม่ใช่มาตราฐานของ Windows ผู้รับก็สามารถเปิดไฟล์นั้นๆ ได้ทันที แต่ถ้าจะให้ดี ก็ส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้น่ะครับ ง่ายและสะดวกเช่นกัน

บทความข้างต้นทดสอบจาก Microsoft Word 2013 และ Microsoft Word 2016