ทิปการใช้งาน Windows

เรียนรู้ Windows ผ่าน Tips App

Tips App

อยากเก่ง Windows ก็ต้องศึกษา

เว็บไซต์ TechnoIntrend คือเว็บไซต์ที่เน้นการแนะนำ การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

เรามีบทความนับพันบทความที่ให้คนไทยและคนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาความรู้ได้มีแหล่งศึกษาและอ้างอิง สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows การเรียนรู้การใช้งาน Windows ให้ลึกซึ้ง จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษา โดยเฉพาะ เทคนิค หรือ Tips ที่ทาง Microsoft จัดทำขึ้น

วิธีเรียนรู้ Windows Tips ผ่าน Tips App

“Tips App” คือ โปรแกรมย่อมที่พัฒนามาจาก Microsoft โดยตรง เราสามารถเรียกโปรแกรมนี้ ได้โดยผ่านเมนู Searh และพิมพ์คำว่า “Tips” จากนั้น ก็จะพบแอปฯ ให้เรียกใช้งานได้ ดังภาพประกอบ

จากนั้น ให้เราเลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ แต่ละหัวข้อ ก็จะมีจำนวน Tips ที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนครับว่า คงจะต้องอาศัยความขยันของแต่ละบุคคล แต่ผลลัพธ์ในวันนี้ และวันหน้า รับรองว่าคุ้มค่า เพราะทางเราเชื่อว่า หลังการเรียนรู้ คุณจะสามารถพัฒนาและใข้งาน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น

การเรียนรู้แต่ละหัวข้อ ก็จะพบภาพประกอบ พร้อมคำอธิบาย บางครั้ง ก็อาจเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เราสามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ถือได้ว่า “Tips App” เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้งาน Windows ได้ดีกว่า Help (สมัยก่อน) ที่เราจะต้องเข้าไปคลิกและอ่านเอาเอง

หวังว่า ทิปเล็กๆ น้อยๆ นี้ จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ทุกคน ที่สนใจและต้องการพฒนาตนเอง ขอส่งความปรารถนาดีให้กับเพื่อนๆ คนไทยทุกคน