เช็คการใช้งาน bandwidth เน็ตอย่างง่าย

คุณใช้งานเน็ตมากน้อยเพียงใด โดยปกติแล้ว คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่า วันๆ เรามีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด รู้แต่เพียงว่าเวลาใช้งานมีปัญหาหรือไม่อย่างไร สำหรับคนใช้งานสมาร์ทโฟน และซื้อแพ็คเก็จ คงทราบดีว่า การใช้งานมากน้อยมีผลกับค่าใช้จ่ายอย่างมาก เช่น ใช้งานเน็ต 1GB ในราคา 150 บาท และใช้งานได้ 30 วัน เป็นต้น บทความนี้ จะมาแนะนำฟรีโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือ Bandwidth ว่ามีมากน้อยเท่าไหร่

Read more

ทิป หา product key บน Windows, Office

Product Key คืออะไร สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows คงทราบว่า เวลาที่เราต้องการติดตั้งโปรแกรม เราจำเป็นจะต้องมี Product key หรือ Serial Number เพื่อให้ในระหว่างการติดตั้ง หรือหลังการติดตั้งก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการติดตั้งไปแล้ว และเราลืม product key อาจมีปัญหาในกรณีที่เราต้องการติดตั้ง่ Windows ใหม่ ซึ่งอาจมาจากหลายๆ เหตุผล เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัส หรือ คอมพิวเตอร์แฮ้งค์บ่อยๆ  

Read more

ปรับแต่งคอมฯ ให้ทำงานเร็วขึ้น

คุณใช้งานคอมพิวเตอร์มานานแค่ไหน การใช้คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับการขับรถยนต์ ที่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การดูลมยาง เป็นต้น สำหรับคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการลบไฟล์ขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้งานประจำวันแล้ว เรายังจำเป็นจะต้องมีการจัดการกับฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลสำคัญๆ ของเรา เหตุผลเพราะว่า คอมพิวเตอร์เวลาบันทึกข้อมูล จะบันทึกแบบสุ่ม ทำให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไม่เรียงกัน ทำให้การอ่านข้อมูลไม่เร็วเท่าที่ควร

Read more