ทิป เทคนิคการใช้ Excel

ใส่ชื่อจังหวัดให้ถูกบน Excel

ตรวจสอบชื่อจังหวัดให้ถูกต้องแผนที่ อีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจมากบน Microsoft 365 เป็นการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกชื่อจังหวัดในประเทศไทย และลิงค์โยงไปกับแผนที่ ผลลัพธ์ที่ได้และน่าสนใจคือ

Read more

ทิป เทคนิคการใช้ Excel

ใส่ศูนย์ในเซลว่างบน Excel

คำสั่งที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆ สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel คงทราบดีว่า หลังจากที่เราได้มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว หลายๆ ครั้ง เราจำเป็นจะต้องมีการปรับข้อมูลให้มีความสวยงาม ตัวอย่างเช่น บางเซลที่เป็นช่องว่าง

Read more

ทิป เทคนิคการใช้ Excel

Text to Columns คำสั่งแยกข้อมูล

ทิปการใช้งาน Excel ถ้าพูดถึงโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลในรูปแบบตาราง เชื่อว่า คนส่วนใหญ่รู้จักดีกับโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านการบันทึกข้อมูลในรูปแบบตารางและสามารถคำนวณได้ด้วย

Read more