ทิป เทคนิคการใช้ Word

ปรับให้เอกสาร Word เป็นแนวนอน

การแสดงผลเอกสารของ Microsoft Word โดยปกติเราคงคุ้นเคยกับเอกสารบนโปรแกรม Microsoft Word เพราเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานพิมพ์โดยเฉพาะ เอกสารส่วนใหญ่ก็จะแสดงผลในลักษณะของแนวตั้ง (Portrait)

Read more