เงินของวันนี้และอนาคต

เริ่มต้นเรียนรู้ เงินดิจิตอล

ทำความรู้จักเงินดิจิตอล ถ้าพูดถึงเงิน เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ อย่างเช่น เหรียญ ธนบัตร เป็นต้น แต่ถ้าเป็นเงินดิจิตอล จัดได้ว่าเป็นเงินที่จัดเก็บในระบบดิจิตอล หรือในคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถจับต้องได้

Read more