ไฟล์ขนาดไหนเล็ก หรือใหญ่กว่ากัน

หน่วยวัดความจุของคอมพิวเตอร์

การเลือกซื้อสินค้าตามท้องตลาด ส่วนใหญ่เราจะเลือกซื้อเป็นกรัม กิโลกรัม สำหรับคอมพิวเตอร์ก็มีหน่วยวัดขนาดความจุของไฟล์ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีชื่อเรียกคล้ายๆ กัน อย่างเช่น ไบต์ (Byte) หรือ กิโลไบต์  (KiloByte) เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม เราควรทราบชื่อและขนาดความจุของไฟล์บนคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ จะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวก และลดปัญหาการใช้งาน

พื้นฐานอย่างหนึ่งของผู้ที่ต้องการเป็นนักคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ จำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องขนาดไฟล์ของคอมพิวเตอร์ก่อน

หน่วยความขนาดความจุของไฟล์

  • ไบต์ (Byte)  ถือว่ามีขนาดเล็กสุด
  • กิโลไบต์ (KiloByte, Kb)   มีขนาด 1,024 ไบต์
  • เมกะไบต์ (MegaByte, MB) มีขนาด 1,024 กิโลไบต์
  • กิกะไบต์ (GigaByte, GB) มีขนาด 1,024 เมกะไบต์
  • เทราไบต์ (TeraByte, TB) มีขนาด 1,024 กิกะไบต์

เปรียบเทียบความจุของขนาดไฟล์

cd dvd size
cd dvd size

เพื่อให้เพื่อนๆ ได้มองภาพและเข้าใจขนาดของไฟล์มากขึ้น มาดูการเปรียบเทียบกับแผ่่น CD/DVD รวมถึงเปรียบเทียบการใช้งานในชีวิตประจำวัน ดังต่อไปนี้

  • แผ่น CD/VCD มีความจุประมาณ 650 MB
  • แผ่น DVD ทั่วไป มีความจุประมาณ 4.7 GB
  • แผ่น DVD รุ่นพิเศษมีความจุประมาณ 8.5 GB
  • ไฟล์แนบที่ส่งไปพร้อมกับอีเมล ควรมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 10-20 MB
  • ไฟล์ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่ 1 รูป จะมีขนาดประมาณ 1-2 MB
Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม