โปรโตคอลคืออะไร

protocol

คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้อย่างไร

ถ้าพูดถึงการสื่อสารของมนุษย์ จะหมายถึง ภาษาที่ใช้สำหรับการสื่อสาร เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ก็ต้องมีภาษาที่ช่วยในการสื่อสารเช่นด้วยกัน  การจะทำให้คอมพิวเตอร์ที่ผลิตจากบริษัทต่างๆ หรือประเทศต่างๆ เข้าใจกันได้ ต้องมีการกำหนดมาตราฐาน

ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดมาตราฐานในการสื่อสารขึ้นมา นั่นก็คือ โปรโตคอล (Protocol) บทความนี้จะมาเจาะลึกและทำความรู้จักโปรโตคอลให้มากขึ้น

โปรโตคอล (Protocol) คือ มาตราฐาน หรือกฏ ระเบียบ ขั้นตอนในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

โปรโตคอล (Protocol) อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า สถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Architecture) อาจเป็นเพราะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น และยากที่จะพัฒนาโดยทีมงานใด ทีมงานหนึ่ง ดังนั้น จึงได้มีการแบ่งโปรโตคอล (Protocol) ออกเป็นชั้นๆ หรือที่เราเรียกว่า เลเยอร์ (Layer)   ซึ่งแต่ละเลเยอร์ จะทำงานไม่ซ้ำซ้อนกัน

ทิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเยอร์ของระบบเครือข่าย

 • การทำงานของเลเยอร์จะมีหลักการดังนี้ คือ เลเยอร์ที่อยู่ตำกว่า จะให้บริการเลเยอร์ที่อยู่สูงกว่า
 • เลเยอร์ที่อยู่สูงกว่า แค่รู้ว่าเลเยอร์ที่ต่ำกว่ามีบริการให้เท่านั้้น

ตัวอย่างโปรโตคอล (Protocol)

 • โปรโตคอล (Protocol) TCP/IP
  TCP/IP ย่อมาจากคำว่าา Transmission Control Protocol / Internet Protocol ซึ่งมีการใช้งานมานานกว่า 20 ปีเลยทีเดียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้สามารถสื่อสารข้ามระบบกันได้  สำหรับ TCP/IP มีการแบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ

  • Application
  • Host-to-Host
  • Internet Layer
  • Network Access
 • โปรโตคอล (Protocol) Apple Talk
  สืบเนื่องจาก Apple ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ mac ที่โด่งดังและนิยมใช้งานกันทั่วโลกที่ไม่แพ้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ดังนั้น การเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และแน่นอน ย่อมจะต้องมีการเชื่อมต่อข้ามเครือข่ายกัน

  ดังนั้น Apple จึงได้พัฒนาโปรโตคอลของตัวเองในนาม Apple Talk  ซึ่งเน้นการใช้งานในรูปแบบ Peer-to-Peer และเน้นให้บริการในเครือข่ายในส่วนของ การแชร์ไฟล์รวมทั้งเครื่องพิมพ์

เลเยอร์ของ Apple Talk แบ่งออกเป็น 5 ชั้น

 • Application
 • Session
 • Transport
 • Datagram Delivery
 • Network Access

โปรโตคอล (Protocol) ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น แต่เป็นโปรโตคอล (Protocol) ที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดในโลก