ทิป เทคนิคการใช้ Excel

วิธีเพิ่มฟิล์ดแสดงผลบน PivotTable

PivotTable Excel

เพิ่มข้อมูลกรณีฐานข้อมูลไม่มี

เวลาเราสร้างรายงานด้วย PivotTable บางครั้ง รายละเอียดของข้อมูลอาจได้มาไม่ครบ หรืออาจเป็นเพราะเราต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

อย่างเช่น ต้องการเพิ่มคอลัมภ์ของการคิดเปอร์เซ็นต์ (%) หรือการคิดรายได้ต่อห้อง เป็นต้น

สำหรับใครที่อ่านบทความนี้ แล้วยังงงๆ เพราะไม่ทราบว่า PivotTable คืออะไร แนะนำให้กลับไปอ่านบทความที่ผ่านมาก่อนนะครับ โดยให้พิมพ์คำค้นหา “PivotTable” หรือ จะเข้าไปอ่านหัวข้อ “Microsoft Excel” แทนก็ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม PivotTable บน Excel อนุญาติให้มีการสร้างคอลัมภ์เพิ่มเติมได้ด้วย โดยสามารถใช้คำสั่ง “Calculate Field” เพื่อสร้างสูตรในการคำนวณ ซึ่งจะอยู่ในหัวข้อ “Fields, Items & Sets”

วิธีการเพิ่มฟิล์ดบน PivotTable

  1. คลิกเลือกเซลบน PivotTable ใดๆ ก็ได้
  2. จากนั้นคลิกเลือก “Fields, Items & Sets”
  3. คลิกเลือกคำสั่ง่ย่อย Calculate Field
  4. จะพบหน้าต่างให้ใส่สูตรที่ต้องการ โดยต้องมีการเลือกจาก Field ที่มีอยู่ก่อน
    1. Name ให้ตั้งชื่อฟิล์ดที่กำลังจะสร้างขึ้น (ชื่ออะไรก็ได้ แต่ควรให้สอดคล้องกับข้อมูล เพื่อจะได้จดจำได้ง่าย
    2. Formula ให้ใส่สูตรที่ต้องการ เช่น เอารายได้ค่าห้อง หาร ด้วยจำนวนคืนที่ลูกค้ามาพักในโรงแรม จะได้ผลลัพท์คือ รายได้เฉลี่ยต่อวัน เป็นต้น ตัวอย่างการใส่สูตร Formula = Revenue / Night
  5. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
  6. จะพบคอลัมภ์ใหม่สร้างขึ้นมาบนรายงาน PivotTable ให้ทันที รวมทั้งในหัวข้อ PivotTable Fields จะพบฟิล์ดนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วย

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถสร้างฟิล์ดใหม่เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีมาแต่แรกได้แล้ว ส่วนใครจะมีวิธีคิดอย่างไรนั้น ก็คงต้องไปศึกษาข้อมูลของตนเองว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ทิปเพิ่มเติม กรณีที่เราสร้างไว้แล้ว แต่ไม่ต้องการแสดงผล ให้เราไปหัวข้อ PivotTable Fields ด้านขวามือ จากนั้น ก็คลิกยกเลิการแสดงผล คอลัมภ์ที่สร้างก็จะไม่แสดงให้เห็น