รวมมิตรซอฟต์แวร์โรงแรมทุกระบบ

hotel software

ทำความรูัจักระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ใช้ในโรงแรม ก็จะประกอบด้วย ระบบบริการส่วนหน้า (Front Office System) และถ้าโรงแรมมีห้องอาหาร ก็จะต้องมีระบบเก็บเงินห้องอาหาร (Point Of Sales) แล้วระบบอื่นๆ ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง 

บทความนี้ จะมาแนะนำระบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจโรงแรมทั้งหมด โดยเน้นสำหรับโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ธุรกิจ หรือ Business Area

ซอฟต์แวร์โรงแรม (Hotel Software)

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เราจะมีการแบ่งซอฟต์แวร์โรงแรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการส่วนหน้าบ้าน และหลังบ้าน เพื่อให้เจ้าของโรงแรม สามารถนำไปพิจารณาและเลือกนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ การลงทุนอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนพร้อมกัน แต่ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจอีกด้วย

ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการส่วนหน้าบ้าน

 • ระบบบริการส่วนหน้า (Front Office System)
  ระบบหลักในการทำงานของโรงแรม ระบบรับจองห้องพัก และเก็บเงินห้องพัก รวมทั้งการควบคุมห้องพัก
 • ระบบเก็บเงินห้องอาหาร (Point Of Sales)
  ระบบเก็บเงินห้องอาหาร และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริการส่วนหน้าได้

ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการส่วนหลังบ้าน

 • ระบบบริหารจัดการการขายและจัดเลี้ยง (Sales & Catering System)
  ระบบที่ใช้สำหรับควบคุมและบริหารการขาย ควบคุมการทำงานของพนักงานขาย ตลอดจนการควบคุมการขายห้องประชุมของโรงแรม สามารถตรวจสอบและจองห้องประชุมว่า ว่างหรือมีการจอง ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้
 • ระบบบัญชีและการเงิน (Finance & Accounting System)
  • ระบบบัญชีทั่วไป (General Ledger System)
  • ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable System)
  • ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable System)
  • ระบบบริหารสินค้าคงคลังและระบบจัดซื้อ (Inventory & Purchasing)
  • ระบบสินทรัพย์ (Fixed Assets System)
 • ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource System)
  ระบบที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเข้าทำงาน (Time Attendance) สามารถกำหนดเป็นรอบการทำงานของแต่ละแผนกๆ ได้ตามความต้องการ รวมทั้งสามารถกำหนดเวลาการทำงานที่แตกต่างกันได้ เช่น Morning Shift, Afternoon Shift or Night Shift เป็นต้น
 • ระบบเงินเดือน (Payroll System)
  ระบบสำหรับทำบัญชีเงินเดือน ออกใบจ่ายเงินหรือ Pay Slip ให้พนักงาน สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บข้อมูลการเข้าทำงานของพนักงานแต่ละคน (Time Attendance) เพื่อคำนวณการขาด ลา มา สายได้

นอกจากการมีระบบสารสนเทศข้างต้นแล้ว เรายังจำเป็นจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์บุกรุกผ่านเข้ามาทางระบบเครือข่ายและทางออนไลน์ ดังนั้น อุปกรณ์ประเภท Firewall จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นกันที่ต้องมี

จากภาพรวมๆ ข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่า ระบบสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ในโรงแรมนั้น มีซอฟต์แวร์มากมายที่จำเป็นต้องลงทุน และมีมูลค่าในการสั่งซื้อค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาบุคคลากรที่มีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์