ทิปการนำ 3G มาใช้บนคอมพิวเตอร์

Wi-Fi Tips

แบ่งปันสัญญาณเน็ต เพื่อใช้เล่นบนคอมพิวเตอร์

บางครั้งหรืออาจบ่อยครั้งก็ได้ ที่เราอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีบริการ Wi-Fi สำหรับคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งทางออกมีทางเดียว นั่นคือ การใช้สัญญาณ 3G มาแบ่งปันให้กับคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ง้อ Wi-Fi ในภาษา SmartPhone จะใช้คำว่า Internet Tethering ซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ SmartPhone Android หรือ iPhone ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งหลักการก็ไม่แตกต่างกันมากนัก บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการแชร์สัญญาณ 3G จากมือถือแอนดรอยด์ มาใช้บน Notebook

วิธีแชร์สัญญาณเน็ต 3G ให้กับคอมพิวเตอร์

 1. ตรวจสอบและแน่ใจว่าโทรศัพท์ที่ใช้ มีการใช้บริการ 3G
 2. ที่สมาร์ทโฟน แตะเข้าหัวข้อ Settings
 3. แตะเลือก More settings
 4. เลือกหัวข้อ Tethering and portable hotspot
  tethering and poratable hotspot
 5. แตะทีหัวข้อ Portable Wi-Fi hotspot
  portable wi-fi hotspot
 6. แตะเลือก Configure
 7. เลือกใส่ชื่อ SSID (ชื่อเวลา Share)
 8. เลือกใส่ Security แนะนำให้เลือก WPA2 PSK เพราะมีระดับความปลอดภัยสูง
 9. เลือกใส่ Password และใส่รหัสผ่าน สำหรับป้องกันคนอื่นๆ เข้ามาใช้งานร่วมด้วย
 10. เลืือก Save

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถปล่อยสัญญาณ 3G บนสมาร์ทโฟนของเราให้กับคนอื่นๆ ได้แล้วครับ

ข้อมูลข้างต้นทดสอบจาก SmartPhone Android เวอร์ชั่น 4.1.2

วิธีการเชื่อมต่อ 3G ด้วยคอมพิวเตอร์

share 3g smartphone

 1. เปิด Wi-Fi
 2. ค้นหาชื่อ SSID ข้างต้น
 3. เลือก Connect เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ 3G
 4. ใส่รหัสผ่านข้่างต้น
 5. ทดสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต

คุณทราบหรือไม่ว่า ความเร็วในการเชื่อมต่อผ่าน 3G อาจไม่เร็วถูกใจเหมืือนการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi และความเสถีียรก็สู้ไม่ได้เช่นกัน ดังนั้น ถ้าอยากได้สัญญาณแรงๆ และเร็วๆ คงต้องทดลองใช้ 4G หรืออาจต้องรอถึง 5G ก็เป็นได้