ก่อนถ่ายภาพต้องวัดแสง จริงหรือไม่

aperture value

แสง สิ่งสำคัญในการถ่ายภาพ

การวัดแสงคือ การสั่งให้กล้องอ่านค่าแสงของวัตถุที่เราต้องการถ่าย อาจเป็นคน สัตว์หรือสิ่งของอะไรก็ได้ โดยปกติการวัดแสงจะทำไปพร้อมกับการโฟกัสภาพ แต่อยางไรก็ตาม การวัดค่าแสงที่ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้ อาจทำให้บางส่วนของภาพ หรือทั้งภาพมีความสว่างหรือมืดเกินไปนั่นเอง ไม่สวยงามอย่างที่ควรจำเป็น

คุณเคยมีประสบการณ์การถ่ายภาพที่มืดหรือสว่างเกินไปหรือเปล่า

ปัญหาของการวัดแสงไม่ถูกต้อง

  • โอเวอร์ (Over) ภาพที่ได้มีความสว่างมากเกินไป ทำให้บางส่วนของภาพหายไป
  • อันเดอร์ (Under) ภาพที่ได้มีความมืดเกิน บางส่วนของภาพอาจมืด ทำให้ได้ภาพที่ดูไม่สวยงาม

วิธีแก้ปัญหาการวัดแสงไม่ถูกต้อง

หลังจากถ่ายภาพไปแล้ว และพบว่าภาพที่ถ่ายมีความมืด หรือความสว่างไม่ถูกต้อง เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการปรับการชดเชยแสง โดยกล้องทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลคอมแพค และกล้องดิจิตอล SLR ก็มีความสามารถนี้อยู่แล้ว ซึ่งค่าในการปรับชดเชยแสง จะเรียกเป็น สต๊อป (Stop)  เช่น ชดเชยแสงลง 1 สต๊อป เป็นต้น

ปริมาณแสงที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงแบบเต็มสต๊อป (Full Stop) คือการเปลี่ยนแปลงปริมาณแสงจากเดิม 1 เท่า แต่กล้องดิจิตอล SLR อาจมีการแบ่งค่า 1 สต๊อป ออกเป็นส่วน ส่วนละ 1/3 สต๊อป เพื่อให้สามารถลดหรือเพิ่มปริมาณแสงได้ละเอียดมากขึ้น

ลักษณะตัวเลของการชดเชยแสง

ตัวเลขนี้คืออะไร  -2..1..0..1..+2

หน่วยของการปรับปริมาณแสงคือ EV (Electron Volt) ตัวเลขติดลบทางซ้ายมือ จะหมายถึงการชดเชยแสงลดลง (ภาพมืดลง) ส่วนทางด้านขวามือ หรือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นบวก จะหมายถึงการชดเชยแสงที่เพิ่มขึ้น (ภาพสว่างขึ้น) นั่นเอง การปรับชดเชยแสง ให้หมุนปุ่มไปที่ Av (Aperture Value) หรือ V และเลือกว่าจะปรับค่าเป็นบวกหรือลบ