ทิปใส่ตารางนัดหมายแบบประจำใน Outlook

Microsoft Outlook Logo

ทิปการใช้ Microsoft Outlook

สำหรับผู้ใช้งานอีเมล คงรู้จักดีกับโปรแกรมเช็คเมลระดับเทพอย่าง Microsoft Outlook เพราะไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมเช็คเมล แต่ยังมีปฏิทินที่ช่วยให้เราสามารถสร้างตารางนัดหมาย เชิญประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ใครที่ไม่เคยใช้แนะนำอย่างยิ่งเลยครับ เพราะจะทำให้คุณรู้ว่า ความสะดวกสบายในการเช็คเมลเป็นอย่างไร

สำหรับบทความน้จะมาแนะนำการใส่ตารางนัดหมาย ซึ่งอยู่ในส่วนของ Calendar หรือ ปฏิทิน นั่นเอง ใครยังไม่เคยใช้ แนะนำครับ เพราะการใส่ตารางนัดหมายลงในปฏิทินบน Microsoft Outlook นี้ โปรแกรมสามารถเตือน เมื่อถึงใกล้เวลานัดหมายได้ด้วย

วิธีการใส่ตารางนัดหมายแบบต่อเนื่องใน Outlook

add calendar recuring

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook
 2. คลิกไปที่หัวข้อ ปฏิทิน หรือ Calendar
 3. ดับเบิลคลิกเลือกวันที่ต้องการ
 4. จะพบหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดตารางประชุมหรือนัดหมาย
  1. Subject ให้ใส่หัวข้อการประชุม หรือนัดหมาย
  2. Location ให้ใส่ชื่อสถานที่
  3. Start time ใส่เวลาเริ่มประชุม หรือนัดหมาย
  4. End time ใส่เวลาเลิกประชุม หรือนัดหมาย (อาจใส่ประมาณการ ถ้าไม่เวลายังไม่แน่นอน)
 5. กดปุ่ม Recurrence  (เพื่อใส่ตารางนัดหมายในวันอื่นๆ ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ)
  appointment recurrence
 6. จะพบหน้าต่าง Appointment Recurrence ให้เลือกกรอกรายละเอียดนัดหมาย ความต่อเนื่องว่า จะให้ใส่นัดหมายอัตโนมัติเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี และสา่มารถกำหนดวันสุดท้ายได้
 7. เสร็จแล้วกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
 8. จะกลับมาที่หน้า รายละเอียดนัดหมาย ให้กดปุ่ม Save & Close เพื่อบันทึก
 9. กลับมาที่หน้า Calendar จะพบว่า มีข้อความรายละเอียดแสดงนัดหมายของเรา ในทุกๆ วันที่เรากำหนดไว้

ข้อมูลข้างต้น ทดสอบด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook 2016