สร้างวีดีโอให้เหมาะกับสื่อโฆษณาออนไลน์

aspect ratios video size

วันนี้คุณทำโฆษณาด้วยวีดีโอหรือเปล่า

นอกจากจากเนื้อหาหรือ content บนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ แล้ว การสร้างสื่อโฆษณาในรูปแบบของวีดีโอ ดูจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน นิยมการ  “ดู” มากกว่าการ “อ่าน” ดังนั้น การสร้างภาพและภาพเคลื่อนไหวโดยเฉพาะวีดีโอ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่า ถ้าเราจะสร้างให้รองรับการสื่อออนไลน์ต่างๆ จะต้องกำหนด “ขนาดของวีดีโอ” (aspect ratios) เท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม

ว่าแต่ว่า สื่อโฆษณาอะไรบ้าง ที่เราควรคำนึงถึง ประกอบด้วย

 • Youtube
 • Facebook
 • Twitter
 • Linked
 • Instagram
 • Pinterest
 • Snapchat

สื่อโฆษณาข้างต้น อาจไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่าง แต่อย่างน้อยหลักๆ ที่ควรทำโฆษณาและไม่พลาดเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่สื่อโฆษณาบน  Youtube, Facebook และ Instagram  เป็นต้น แต่ใครจะเลือกมากกว่านี้ ก็สุดแล้วแต่พอใจนะครับ สำหรับสัดส่วนของขนาดวีดีโอ หรือที่เราเรียกว่า aspect ratios นั้น มีดังต่อไปนี้

Aspect Ratios Video Ad

ขนาดสัดส่วนของวีดีโอ 16:9 

 • Youtube
 • Facebook
 • Twitter
 • Linked

ขนาดสัดส่วนของวีดีโอ 1:1

 • Faceook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest

ขนาดสัดส่วนของวีดีโอ 9:16

 • Facebook
 • Instagram
 • Snapchat

สำหรับความหมายของขนาดสัดส่วนของวีดีโอ 16:9 หรือ 1:1 หรือ 9:16 มีความหมายดังนี้ คือ

ขอยกตัวอย่างขนาดสัดส่วนของวีดีโอ 16:9 หมายถึง ถ้าเราวัดขนาดของภาพตามความยาว 16 นิ้ว ในส่วนของความกว้างจะต้องใช้ 9 นิ้ว  แต่ถ้าเรากำหนดขนาดสัดส่วนของวีดีโอ 1:1 จะหมายถึง ภาพสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็นต้น

คุณทราบหรือไม่ว่า ขนาดสัดส่วนหรือ aspect ratios ที่เป็นที่นิยมใช้งานกันคือ 16:9  ปัจจุบันอุปกรณ์ในการแสดงผล อย่างสมาร์ททีวี และอุปกรณ์ในการฉายภาพอย่าง Projector ก็รองรับขนาด 16:9 ด้วยเช่นกัน

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

 • aspect ratios  หมายถึง อัตราส่วนของภาพ