Audacity ฟรีโปรแกรมตัดต่อไฟล์เสียงระดับมืออาชีพ

audacity logo

ไฟล์เสียงสำคัญไฉน

นอกเหนือจากไฟล์เพลงที่เราคุ้นเคยกันดี นั่นคือไฟล์ MP3 ที่เ่ราสามารถหาซื้อหรือดาวน์โหลดได้ง่ายๆ จากอินเตอร์เน็ต ไฟล์เสียงหรือไฟล์เพลงเหล่านั้น อาจไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็น Ringtone ดังนั้น ถ้าคุณต้องการปรับแต่งแก้ไข หรืออาจจะทดสอบฝีมือตัวเองด้วยการตัดต่อหรือ mix เสียงเพลงที่ต้องการ ขอบแนะนำ ฟรีโปรแกรมยอดนิยมในการตัดต่อไฟล์เสียงโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Audacity เป็นฟรีโปรแกรมประเภท Open Source ซึ่งใครๆ สามารถนำไปพัฒนาต่อในรูปแบบของตัวเองได้อีกด้วย สนใจแล้วใช่ไหมครับ

คุณสมบัติของโปรแกรม Audicity

audacity audio editor

 • ฟรีโปรแกรมตัดตอ่เสียง รวมเสียง แต่งเสียง
 • รองรับการบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟน
 • รองรับการ Import /Export ประเภทต่างๆ และนำมารวมหรือ Mix กัน
 • รองรับไฟล์ WAV, AIFF, AU, FLAC, Ogg Vorbis, AC3, M4A/M4R (AAC), WMA
 • รองรบการ Export ไฟล์เป็น MP3 (ต้องติดตั้ง LAME encoder library เพิ่มเติม)
 • รองรรับคุณภาพเสียงระดับ 16, 24 และ 32บิต
 • รองรับการใช้คำสั่ง Delete, Edit, Cut และ Paste ของ Windows
 • รองรับการใช้งาน Windows / Mac OS / Unix
 • รองรับการใส่ Effects เช่น
  • Echo

  • Paulstretch (extreme stretch)

  • Phaser

  • Reverb

  • Reverse

  • Truncate Silence

  • Wahwah

 • รองรับการติตดั้ง Plugins เสริมอีกด้วย
audacity sound editor screen

audacity sound editor screen

โปรแกรมฟรีดีๆ อย่างนี้ สำหรับคนสนใจการตัดต่อเสียง ต้องขอแนะนำโปรแแกรม Audacity ของฟรีคุณภาพระดับมือาชีพ

สนใจสามารถเลือกตาวน์โหลดไ้ด้ตามระบบปฏิบัติกที่คุณใ้ช้งานได้เลยครับ

สำหรับวิธีการใช้งาน ก็เพียง import ไฟล์เข้าไปที่โปรแกรม จากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการแก้ไข ลบบางส่วน หรือตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งออกไป จากนั้นก็สามารถ save ออกมาเป็นไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว