หัดใช้ AutoFill บน Excel

microsoft excel tips

ใช้งาน Excel แบบมืออาชีพ

การจะทำงานกับโปรแกรม Microsoft Excel ให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วที่สุด เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้คำสั่ง และทิปต่างๆ ในการสั่งให้โปรแกรมทำงาน โดยเฉพาะกับการใส่ข้อความ ตัวเลขแบบเรียงกันอัตโนมัติ ซึ่งแน่นอน จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราลองมาดูคำสั่ง AutoFill ซึ่งเป็นอีกคำสั่งหนึ่งของ Excel ที่ขอบอกว่า น่าใช้งานมากๆ และถ้าเราได้ลองทำและเรียนรู้วิธีการใช้งานแล้ว ขอบอก คุณจะต้องชอบเหมือนผม

ทำความรู้จัก AutoFill บน Excel

AutoFill คือ คำสั่งหนึ่งบน Excel ที่ใช้สำหรับการป้อนข้อมูลแบบอัตโนม้ติ ตัวอย่างเช่น การป้อนตัวเลข ให้เรียงกัน เช่น 1,2,3,….100 เป็นต้น นอกจากนี้ยังรองรับการป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติในอีกหลายๆ รูปแบบ เช่น วัน เดือน ปี เป็นต้น

วิธีการใช้ AutoFill บน Excel

autofill-excel month

 1. เปิดโปรแกรม Excel 
 2. จาก Sheet ว่างๆ ให้ใส่  January ใส่เซลใดเซลหนึ่ง
 3. คลิกเลือกเซล Janaury ให้สังเกตว่า จะมีปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆ มุมขวาล่าง  (สี่เหลี่ยมเล็กๆ นี้ เราเรียกว่า Fill Handle
 4. ให้คลิกและลากไปทางขวา หรือลากลงมาตรงๆ
 5. จากนั้นปล่อยเม้าส์
 6. จะพบว่า มีชื่อเดือนแสดงให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล

ลองทดสอบ การใส่ตัวเลขให้เรียงแบบอัตโนมัติ

autofill excel number

 1. พิมพ์ตัวเลข 1 ใส่เซล H2
 2. พิมพ์ตัวเลข 2 ใส่เซล H3
 3. คลิกคลุมเซล H2 และ H3
 4. ให้สังเกตว่า จะมีปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆ มุมขวาล่าง (Fill Handle) ที่ H3
 5. ให้คลิกปุ่ม Fill Handle และลากลงมาที่ H13
 6. จากนั้นปล่อยเม้าส์
 7. จะพบตัวเลขเรียงให้อัตโนมัติ

ใครอยากทดสอบคำสั่ง Autofill แบบอื่นๆ แนะนำให้ลอง ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ลองใส่ Jan 2014 จากนั้นลากปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆ มุมขวาล่างดู
 • ลองใส่ 1 Jan 2014 จากนั้นลากปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆ มุมขวาล่างดู

การใช้คอมพิวเตอร์ให้ชำนาญ และสามารถจำได้แม่นๆ คงต้องทำการทดสอบด้วยตัวเอง รับรองคุณจะจำได้แม่นการอ่านแต่เพียงอย่างเดียว ลองนำไปทดสอบกันดูน่ะครับ

ทิปเพิ่มเติม จากภาพประกอบด้านบนของการจัดเรียงตัวเลข  หลังจากลากลงมาและปล่อยเม้าส์แล้ว จะพบวา่ มีไอคอนสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มุมขวา ให้คลิกดูจะพบว่าา เราสามารถกำหนดรายละเอียดของ Autofill ได้หลายแบบ สามารถคลิกเลือกในรูปแบบที่ต้องการได้เลย

autofill property