ใส่ข้อมูลแบบอัตโนมัติบน Microsoft Excel

microsoft excel tips

ทำงาน Excel แบบมืออาชีพ

Microsoft Excel มีความสามารถหลากหลายอย่าง และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การใส่หมายเลข 1,2,3.. ไปเรื่อยๆ ตามที่เราต้องการ

โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกด้วยตัวเอง หรือการใส่วันที่แบบอัตโนมัติก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ถ้าคุณเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ตาม แต่ยังไม่ทราบว่า เราสามารถสั่งให้ Microsoft Excel ใส่ข้อมูลแบบต่อเนื่องให้เราได้ โดยไ่ม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกทีละเซลล์ อยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าทำอย่างไร เชิญหาคำตอบได้จากทิปนี้เลยครับ

ทิปนี้รองรับการใช้งานใน Microsoft Excel ทุกๆ เวอร์ชั่นเลย

บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

auto-run microsoft excel
auto-run microsoft excel

อะไรบ้างที่สามารถเรียงลำดับหรือใส่ข้อมูลแบบอัตโนมัติได้

 • หมายเลข สามารถสั่งเรียง 1,2,3.. หรือจะเรียงแบบ 2,4,6.. ได้เช่นเดียวกัน
 • วันในแต่ละสัปดาห์ เช่น Sunday, Monday, Tuesday.. เป็นต้น
 • เดือน เ่ช่น January, February , March เป็นต้น
 • วันเดือนปี เช่น 1-Jan-13, 2-Jan-13, 3-Jan-13 เป็นต้น

ใส่หมายเลขแบบอัตโนมัติ

 1. เปิดหน้า Worksheet ที่เราต้องการ
 2. พิมพ์หมายเลข 1 ในช่อง A1
 3. พิมพ์หมายเลข 2 ในช่อง A2
 4. คลุมเซลล์ A1 จนถึง A2
 5. ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมขวาล่าง จะพบสี่เหลี่ยมเล็กๆ
 6. ให้คลิกและลากสี่เหลี่ยมเล็กๆ นี้ลงมาตามจำนวนเซลล์ที่ต้องการ
 7. จะพบว่า ตัวเลขที่เรียงลำดับให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียงข้อมูลในลักษณะอื่นๆ สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ต้องการใ้ห้รันตัวเลขเป็น 1,3,5,7,9 และไปเรื่อยๆ ใส่ช่องที่ 1 และ 2 ให้ใส่ค่า 1 และ 3 ตามลำดับ (เพื่อบอกให้ Microsoft Excel ทราบว่า เราต้องการข้อมูลห่างกัน 2

ใส่วันในสัปดาห์แบบอัตโนม้ติ

 1. เปิดหน้า Worksheet ที่เราต้องการ
 2. พิมพ์วันเริ่มต้นที่ต้องการ เช่น Monday เป็นต้น
 3. ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมขวาล่าง จะพบสี่เหลี่ยมเล็กๆ
 4. ให้คลิกและลากสี่เหลี่ยมเล็กๆ นี้ลงมาตามจำนวนเซลล์ที่ต้องการ
 5. จะพบว่า วันในสัปดาห์เปลี่ยนไปอัตโนมัติ

สำหรับวันที่ในรูปแบบอื่นๆ แนะนำให้ทดลองทำกันดูได้เลยครับ เพราะมีหลักการเดียวกันครับ