ทิป AutoFit Column บน Excel

microsoft excel tips

ปรับขนาด Row, Column บน Excel

การบันทึกข้อมูลลงในแต่ละเซลบน Microsoft Excel บางคนเราอาจมีความจำเป็นต้องมีการขยายความกว้างของแต่ละเซล ขยายความสูงของแต่ละเซลเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อมูลว่า มีมากน้อยเพียงใด บางครั้งก็เกิดจากการปรับแต่งตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับขนาดทั้งในส่วนของ แนวตั้ง่ (Column) และ แนวนอน (Row) 

การปรับขนาดความกว้าง และความสูง จะมีผลกับทุกเซลในแนวนอน และแนวตั้งทั้งหมดด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสร้างเอกสารข้อมูลด้วย Microsoft Excel จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจ บทความนี้จะมาแนะนำการปรับแต่งแบบอัตโนมัติในคราวเดียวกัน (AutoFit Column/Row Width) ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานได้อย่างมากเลยทีเดียว

autofit column row excel

วิธีการปรับขนาดด้วยวิธี AutoFit Columen / Row

autofit excel
  1. เปิดเอกสาร หรือ Sheet ที่ต้องการปรับแต่ง
  2. Sheet ที่นำมาปรับ จะต้องมีการใส่ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  3. เริ่มต้นให้คลิกช่องสี่เหลี่ยม ระหว่างคอลัมภ์ A และแถว 1  เป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมด  (สามารถดปุ่มบนคีย์บอร์ด Ctrl+A ได้เช่นกัน)
  4. ปรับแต่ง AutoFit Column ให้กดดับเบิลคลิกที่เม้าส์ บนเส้นระหว่างคอลัมภ์ใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น เส้นระหว่างคอลัมภ์ A และ B
  5. จะพบว่า คอลัมภ์ ทั้งหมด จะปรับให้พอดีกับข้อมูลในแต่ละเซล (ดูเซลที่มีความยาวมากสุด)
  6. มาปรับแต่งในส่วน AutoFit Row
  7. ในแนวทางเดียวกันกับการปรับนส่วนของ Column ให้คลิกที่เส้นระหว่างแถวไหนๆ ก็ได้ เช่น เส้นระหว่างแถว 1 และ 2
  8. จะพบว่า แถว หรือ Row  ในแนวนอน มีการปรับให้พอดีกับข้อมูลเช่นเดียว

ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่งข้างต้น คือ ทำให้เราสามารถปรับขนาดทั้งแนวตั้ง และแนวนอน พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องทำทีละคอลัมภ์ ซึ่งจะเสียเวลาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกับ Sheet ที่มีขนาดข้อมูลในปริมาณมากๆ