ทิปสำรองข้อมูลบน Windows 10

how-to-backup

ปลอดภัยไว้ก่อน

คำนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับคนทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดว่า ข้อมูลอาจจะสูญหาย ดังนั้น การสำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า จึงควรกระทำเป็นอย่างย่ิง

แต่ถ้าคุณคิดว่า ข้อมูลที่คุณมีอยู่ทั้งหมด สามารถหายได้ โดยสามารถสร้างใหม่ได้ อย่างนี้ ก็แล้วแต่ว่าใครจะพิจารณาในแนวทางไหน 

การสำรองข้อมูล หรือ Backup สำหรับผู้ใช้ Windows 10 สามารถเลือกใช้เครื่องมือ Backup ข้อมูลที่มีมาให้พร้อมได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องหาซื้อ และดาวน์โหลดจากที่ไหน

วิธีการสำรองข้อมูลบน Windows 10

backup windows_10
 1. คลิกปุ่ม Start
 2. เลือกคำสั่ง Settings
 3. เลือก Update & security
 4. เลือก Backup
 5. เลือก Add a drive (กรณีที่ไม่เคยเลือก)
 6. แนะนำเลือกสำรองข้อมูลหรือ backup ไปยัง drive ภายนอก เช่น external USB hard disk หรือ flash drive เป็นต้น และอย่าลืม หาพื้นที่ว่างให้มากพอกับไฟล์ที่ต้องการทำสำรองข้อมูล
 7. เราสามารถกำหนดเปลี่ยนแปลงค่าของการสำรองข้อมูลได้ โดยการคลิก More options  เช่นbackup-options windows10
  • Every hour  (Back up by files)
   ความถี่ในการสั่งสำรองข้อมูล ค่าเริ่มต้นคือ ทุกชั่วโมง
  • Forever  (Keep my backup)
   จะเก็บข้อมูลไว้นานแค่ไหน ค่าเริ่มต้นคือ เก็บตลอดไป
 8. นอกจากนี้ เรายังสามารถเลือกสำรองข้อมูลได้ด้วยว่า จะเลือกโฟลเดอร์ไหนๆ ได้อีกด้วย

ทิปเพิ่มเติมการ backup

การสำรอง Windows จะทำการสำรองข้อมูลจากโฟลเดอร์ C:\Users\username   ซึ่ง username ก็คือชื่อโฟลเดอร์ที่มาจากชื่อที่เราตั้งสำหรับการเข้าถึง Windows ตอน Login นั่นเอง