พื้นฐาน HTML ตอน ฉากหลัง Backgroud

Background HTML

จำเป็นแค่ไหนที่ต้องมี ฉากหลัง

สำหรับการทำเว็บแล้ว การแสดงผลให้เป็นที่น่าสนใจ โดยการใส่สีพื้นหลังของหน้าเว็บ ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจ เพราะจะทำให้สามารถเน้นข้อความหรือรูปภาพของเราได้ ซึ่งวิธีการทำฉากหลังด้วยการใส่สีนี้ จะทำได้ง่าย สะดวก และไม่มีผลทำให้หน้าเว็บโหลดช้าลงแต่อย่างใด ดังนั้น ถ้าใครกำลังหาวิธีการใส่สีฉากหลัง หรือที่เราเรียกว่า background color ก็สามารถทำตามบทความดังตจ่อไปนี้ได้เลยครับ

วิธีการใส่สี ฉากหลัง บนหน้าเว็บเพจ

  • คำสั่งที่ใช้งาน bgcolor

ตัอย่างคำสั่ง

  • <body bgcolor = “red”>

เพียงเท่านี้ เราก็จะได้ฉากหลังของหน้าเว็บเพจ ทั้งหน้า เป็นสีแดง แต่อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถแก้ไขบางส่วนของหน้าเป็นสีอื่นๆ ได้เช่นกัน โดยการใส่รูปภาพทับแทนที่ หรือการใช้สำคสั่งแสดงสีในแต่ละพื้นที่

ทิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉากหลัง

นอกจากจากการใส่ฉากหลัง หรือ background ด้วยสีแล้ว เรายังสามารถรูปภาพ แทนได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งคำสั่งที่ใช้จะแตกต่างจากการใส่สีเล็กน้อย

ตัวอย่างคำสั่ง การแสดงฉากหลังด้วยรูปภาพ

  • <body background =”myBackground.jpg”>

คำอธิบาย คำสั่งข้างต้น เป็นการแสดงรูปภาพที่ชื่อว่า MyBackground.jpg เ็ป็นฉากหลัง แทน