พื้นฐาน HTML ตอน ตกแต่งตัวอักษร

Font HTML5

การตกแต่งข้อความบนหน้าเว็บเพจของเรา สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษร ให้เล็กใหญ่ต่างกัน การใส่สีให้กับตัวอักษร การทำตัวอักษรเอียง การทำตัวอักษรหนา หรือแม้กระทั่งการขีดเส้นใต้ให้กับตัวอักษรหรือข้อความที่เราต้องการ บทความนีจะมาแนะนำการตกแต่งข้อความ หรือตัวอักษรในหลากหลายวิธี ด้วยภาษา HTML ?โดยตรง

คำสั่งในการตกแต่ง ข้อความหรือตัวอักษร

วิธีปรับขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง HTML

เราสามารถปรับแต่งขนาดของตัวอักษรด้วยคำสั่งของ HTML โดยตรง ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ใช้คำสั่ง tag <h1> หรือ คำสั่ง แท็ก <font> เป็นต้น เรามาดูรายละเอียดวิธีการใช้งานกันก่อน

 • แท็ก <h1> <h2> <h3> …
  ตัวอย่างคำสั่ง <h1> ข้อความ </h1> เป็นคำสั่งในการแสดงตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ <h1> จะมีตัวอักษรใหญ่สุด รองลงมาคือ <h2> และ <h3> ตามลำดับ
 • แท็ก <font>
  ตัวอย่าง <font size =”2″> ข้อความ </font>

วิธีใส่สีกับตัวอักษรด้วยคำสั่ง HTML

 • แท็ก <font>
  ตัวอย่าง <font color =”red”> ข้อความ </font>

วิธีใส่รูปแบบตัวอักษรด้วยคำสั่ง HTML

 • แท็ก <font>
  ตัวอย่าง <font face =”arial”> ข้อความ </font>

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งในการตกแต่งตัวอักษรเช่นเดียวกันการใช้งาน Microsoft Office แต่มีการใช้แท็กทีมีความคล้ายกันดังนี้

 • ตัวอักษรหนา
  <b> ข้อความ </b>
 • ตัวอักษรเอียง
  <i> ข้อความ </i>
 • ตัวอักษรขีดเส้นใต้
  <u> ข้อความ </u>

คุณทราบหรือไม่ว่า แท็ก font สามารถใช้คำสั่ง Font เดียว แต่สามารถใส่คำสั่งย่อยๆ ลงไปได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น <font face =”arial” size =”2″ color = “red”> ข้อความ </font>