พื้นฐาน HTML ตอน ลิงค์ LINKS

A Href Tag HTML

สิ่งสำคัญที่สุด ของการทำเว็บ

ส่วนประกอบสำคัญของการทำเว็บ นอกเหนือจากเนื้อหาที่ดี น่าสนใจแล้ว การเชื่อมโยงของข้อมูลจากหน้าหนึ่ง ไปยังอีกหน้าหนึ่งก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ เราเรียกว่า ลิงค์ (Links) ซึ่งมีหลักการเหมือนกับการเปลี่ยนหน้าบนหนังสือของเรา ส่วนเมนู ก็เหมือนกับสารบัญของหนังสือเช่นเดียวกัน แต่คุณทราบวิธีการทำลิงค์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งแล้้วหรือยังว่า มีกี่วิธี และทำอย่างไร

ประเภทของลิงค์บนหน้าเว็บ

 • ลิงค์ด้วยข้อความ
 • ลิงค์ด้วยรูปภาพ (ลิงค์เดียว)
 • ลิงค์ด้วยรูปภาพ รูปเดียว หลายลิงค์

วิธีสร้างลิงค์ด้วยข้อความ

 • ตัวอย่างคำสั่ง
  <a href = “https://technointrend.com”>ข่าวไอที</a>
  ทดสอบลิงค์ ::
  ข่าวไอที

วิธีสร้างลิงค์ด้วยรูปภาพ

 • ตัวอย่างคำสั่ง
  <a href =”https://www.thamwebiseasy.com”><img src =”https://technointrend.com/wp-content/uploads/2013/11/windows-tips.jpg”></a>

  ทดสอบลิงค์  Windows Tips

วิธีสร้างลิงค์ด้วยรูปภาพ รูปเดียว หลายลิงค์

ทิปเพิ่มเติมการสร้างลิงค์

คุณเคยสังเกตไหม ทำไมบางเว็บ เวลาคลิกลิงค์แล้วจะเปิดหน้าใหม่ บางครั้งคลิกลิงค์แล้วหน้าปัจจุบันหายไป เทคนิคนี้ ไม่ยากครับ เพียงแค่เพิ่มเติมคำสั่งหลังลิงค์นั้นๆ เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติม

 • คำสั่ง ลิงค์เปิดหน้าใหม่ คือคำว่า target
  ตัวอย่างคำสั่ง?<a href =”https://technointrend.com” target =”_blank”>

คุณทราบหรือไม่ว่า หลักการสร้างลิงค์นี้ นำไปใช้ได้กับการโพสต์ข้อความบนเว็บบอร์ด รวมทำลิงค์บนเอกสาร Microsoft Powerpoint ไ้ด้อีกด้วย เห็นไหมครับว่า การเรียนรู้การสร้างลิงค์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำเว็บก็ตามที