พื้นฐาน HTML ตอน ตกแต่งบทความ

Paragraph HTML

ใส่ข้อความอย่างไรให้สวยเหมือน Microsoft Word

นอกเหนือจากการตกแต่งข้อความด้วยการปรับขนาด ขนาดสีสรรแล้ว ในแต่ละบทความด้วยภาษา HTML แล้ว ถ้าต้องการให้อ่านง่าย เราอาจจำเป็นต้องมีการกำหนดแต่ละบทความแยกเป็นย่อหน้า (papagraph) หรือการใส่เครื่องหมายข้อความนำ้หน้า เช่น ตัวเลข (Ordered List) หรือแบบสัญลักษณ์ (Unordered List) เป็นต้น เรามาดูราละเอียดกันเลยดีกว่าว่า จะมีคำสั่งอะไรบ้าง และมีวิธีการใช้งานอย่างไร

คำสั่งจัดย่อหน้าของพารากราฟ

 • แท็ก <p> ประโยค </p>

คำสั่ง ใส่ข้อความตัวเลข เพื่อแบ่งลำดับ

 • <ul>
  <li> ข้อความ 1</li>
  <li> ข้อความ 2</li>
  <li> ข้อความ 3</li>
  </ul>
  คำสั่งนี้ จะมีการแสดงลำดับหน้า โดยมีสัญลักษณ์จุดสีดำ
  ตัวอักษร UL ย่อมากจา Unordered List
  ตัวอักษร li ย่อมาจาก List Item
 • <ol>
  <li> ข้อความ 1</li>
  <li> ข้อความ 2</li>
  <li> ข้อความ 3</li>
  </ol>
  คำสั่งนี้ จะมีการแสดงลำดับหน้า โดยอาจใช้เป็นตัวเลย หรือตัวอักษรก็ได้
  ตัวอักษร OL ย่อมากจา Ordered List
  ตัวอักษร li ย่อมาจาก List Item

ทิปเพิ่มเติม การใช้ แท็ก <UL> หรือแท็ก <OL>

เราสามารถใส่คำสั่งย่อยเพิ่มเติม เพื่อปรับรูปแบบสัญลักษณ์ในการแสดงได้ด้วย เช่น <ul type = “square”> หรือ <ol type=”I”> เป็นต้น อยากรู้ผลลัพธ์ให้ชัดเจน แนะนำให้ลองเขียนบน HTML ดูครับ