Big Data คืออะไร

ข้อมูลสำคัญมากขนาดไหน

อีกหนึ่งคำยอดฮิตที่มาควบคู่กับคำว่า Cloud Computing ที่หลายๆ อาจรุ้จักกันดีอยู่แล้ว ส่วนคำว่า Big Data ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะเข้าใจได้ง่าย นั่นคือ ข้อมูลขนาดใหญ่  ทำไม คนถึงกล่าวขวัญกับคำๆ นี้กันมากขึ้น เหตุผลก็คือ การแข่งขันในธุรกิจมีเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นธุรกิจแบบออนไลน์และออฟไลน์  ตัวอย่าง Big Data ที่เห็นได้ชัดๆ ก็คือ ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ Facebook / Twitter ซึ่งหมายถึง ข้อมูลของคุณที่ POST อยู่ทุกวันนี้

ลองมานึกถึงธุรกิจขายสินค้าปลีกเจ้าหนึ่งที่มีสาขาเป็นพันๆ สาขา มียอดขายแต่ละสาขานับหมื่น นับแสนบาทต่อวัน รายการสินค้าที่ขายมีจำนวนมาก จะทำอย่างไรที่จะประมวลผลได้ว่า มีสินค้าอะไรขายดี อยู่ในประเภทไหน หรือสินค้าอะไรใกล้หมดสต๊อก ซึ่งข้อมูลที่ต้องการเหล่านี้ จะต้องถูกคำนวณผลในลักษณะรายวัน รายชั่วโมงกันเลยทีเดียว

นิยามความหมายของ Big Data

 • Volume
  หมายถึง ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล
 • Velocity
  หมายถึง ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • Variety
  หมายถึง ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้าง (Structure) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured)

เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Big Data ได้ ดังนั้น จึงมีคนพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บโดยเฉพาะ Hadoop เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่นิยมใช้งานกัน จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Hadoop คือ รองรับฐานข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง หรือ Unstructured Data ได้อีกด้วย

Hadoop คืออะไร

Hadoop คือ Open Source Technology ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ Distributed Storage รองรับการทำเป็นที่เก็บข้อมูล หรือ Storage ที่มีชื่อว่า Hadoop Distributed File System (HDFS) และ รองรับการพัฒนาโปรแกรมในการประมวลผลอีกด้วย

อุตสาหกรรมต้นๆ ที่ใช้เทคโนโลยี Hadoop

 • อุตสาหกรรมค้าปลีก
 • อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 • อุตสาหกรรมธนาคาร
 • อุตสาหกรรมประกันภัย

สรุปส่งท้าย Big Data เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังนั้น สำหรับธุรกิจ SME หรือธุรกิจที่มีขนาดเล็ก อาจยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี Hadoop แต่ก็ควรศึกษาเผื่อใช้สำหรับการขยายตัวในอนาคต เพราะถ้าเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลใด้อย่างลึกซึ้ง จะนำมาซึ่งทำให้เราทราบความต้องการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และวางแผนในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

คุณทราบหรือไม่ว่า Facebook / Twitter / Yahoo มีการใช้งานเทคโนโลยี Hadoop ในการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ของตนเอง ยังไม่ใช่แค่บริษัทเหล่านี้เท่านั้น ยังมีบริษัทไอทีชั้นนำของโลกอย่าง Microsoft, Oracle, IBM หรือ EMC ก็ใช้ Hadoop ในการพัฒนาเช่นเดียวกัน