แก้ปัญหาบู๊ตไม่ขึ้นของ BIOS Award

เสียงปี๊บบอกอาการอะไร

เสียงปี๊บที่่เราอาจเคยได้ยินตอนเปิดคอมพิวเตอร์ ระหว่างที่หน้าจอยังเป็นสีดำ ก่อนเข้าระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหนึ่งในสัญญาณบอกปัญหาของคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ จะมีส่วนช่วยให้เราทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการวิเคราะห์ปัญหาของคอมฯ ที่บู๊ตไม่ขึ้น เราสามารถวิเคราะห์ได้เอง โดยสังเกตเสียงปี๊บตอนเปิดเครื่อง  สำหรับบทความนี้จะแนะนำการวิเคราะห์ปัญหาของไบออส Award

award software bios

เสียงและการวิเคราะห์ปัญหาของ BIOS Award

จำนวนเสียงปี๊บ

อาการและความหมาย

สั้น 1 ครั้ง

คอมพิวเตอร์ทำงานปกติ

สั้น 2 ครั้ง

ข้อมูลไบออสเองไม่ถูกต้อง

ยาว 1 สั้น 1

ปัญหามาจากแรมหรือเมนบอร์ด

ยาว 1 สั้น 2

ปัญหามาจากการ์ดจอ หรือมอนิเตอร์

ยาว 1 สั้น 3

ปัญหาคีย์บอร์ด

ยาว 1 สั้น 9

ปัญหาจากไบออสเอง

สั้นต่อเนื่อง

ปัญหาจากแรงดันไฟฟ้า

ยาวต่อเนื่อง

ปัญหาจากหน่วยความจำ

เสียงที่บ่งบอกอาการปัญหาของ Award ไบออส จะสามารถอธิบายได้ชัดเจนมาก ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม Award ไบออส มักจะเห็นมีการใช้งานบนเมนบอร์ดรุ่นเก่าๆ เท่านั้น