Blog คืออะไร

blog-blogger

ทำความรู้จัก B L O G

บล็อก หรือ Blog เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง คำว่า Blog มากจากคำว่า เว็บล็อค (Weblog) เป็นการเขียนเว็บที่มีลักษณะคล้ายกับ Timeline ที่เราคุ้นเคยบน Facebook ซึ่งหมายถึง จะมีการลำดับข้อมูลการเขียน ของใหม่จะอยู่ด้านบนสุด ของเก่าจะเลื่อนลงไปด้านลงเสมอ บล็อกสามารถเขียนข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง วีดีโอ ได้เช่นเดียวกับเว็บไซต์

คนทำบล็อก เราเรียกว่า บล็อกเกอร์ (Blogger)

เว็บไซต์ กับ บล็อก ต่างกันอย่างไร

จุดเด่นที่แตกต่างของเว็บไซต์ กับ บล็อก ก็คือ บล็อกจะสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้้ายของบทความแต่ละบทความได้ ซึ่งเป็นเว็บที่มีการโต้ตอบระหว่างเจ้าของเว็บ กับผู้เยี่ยมชม หรืออาจเป็นผู้เยี่ยมชมด้วยกันก็ได้

คุณสมบ้ติของ Blog

 • Blog เป็นการให้ข้อมูลในทางอ้อม
 • Blog เนื้อหาเขียนแบบไม่เป็นทางการ
 • Blog เนื้อหา เรียงตามเวลา
 • Blog ไม่มีข้อจำกัด ในการบันทึกข้อมูล
 • Blog มักตั้งชื่ออะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกันก็ได้

คุณสมบัติของ Web Site

 • เนื้อหาค่อนข้างเป็นทางการ
 • มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหา
 • มีข้อมูลสินค้า และบริการอย่างละเอียด
 • ชื่อเว็บไซต์ มักตรงกับชื่อสินค้าและบริการ หรือตรงกับขื่อของบริษัท

บล็อกเหมาะสำหรับทำเว็บประเภทไหน

 • เว็บแสดงความคิดเห็น แชร์ความคิดเห็น
 • PR / Marketing
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ไดอารีออนไลน์ จะส่วนตัวหรือแบ่งปันก็ได้

เครื่องมือในการพัฒนาบล็อกที่น่าใช้งานมากที่สุด ณ ขณะนี้คือ WordPress เพราะใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างมาก มีคนนิยมใช้ ดังนั้น เวลามีปัญหา ทำให้สามารถหาผู้ช่วยได้ไม่ยาก และที่สำคัญเว็บไซต์นี้ก็พัฒนาจาก WordPress เช่นเดียวกัน