เรื่องน่ารู้ของ Bluetooth กับ Wireless

bluetooth wireless

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์สองอย่างเข้าด้วยกัน

Wireless (Wi-Fi) และ Bluetooth เป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่สองชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่า ตัวช่วยทั้งสองนี้ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีหรือมีเวอร์ชั่นเก่าแล้ว อาจทำให้การเชื่อมต่อไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ นิยมเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไปยังทีวี เพื่อแสดงผลให้ได้หน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำผ่าน Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct แต่สำหรับผู้ใช้งาน Notebook แล้วสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น สมาร์ททีวี เป็นต้น ทำให้เราสามารถแสดงผลหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายต่อให้ยุ่งยาก  

ส่วน Bluetooth ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง อย่างเช่น ใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟน กับ Bluetooth Speaker เพื่อฟังเพลง ซึ่งถือได้ว่า  Bluetooth Speaker เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานกันมากทั่วโลก

ทิปเกี่ยวกับ Bluetooth และ Wireless

bluetooth wireless

 • โน๊ตบุ๊ค รุ่นเก่าๆ อาจไม่มี Bluetooth แต่รุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มีการติดตั้งให้แล้ว
 • โน๊ตบุ๊ค บางรุ่นอาจไม่มีปุ่ม เปิด-ปิด Bluetooth / Wireless ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ software ในการสั่งเปิดปิด
 • โน๊ตบุ๊ค บางรุ่น ปุ่ม Bluetooth และ Wireless เป็นปุ่มเดียวกัน
 • การเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ภายนอก จะใช้การเชือมต่อในลักษณะที่เรียกว่า จับคู่ หรือ “Pair”  เพื่อให้รู้จักกันก่อน จากนั้นก็จะทำการเชื่อมต่อกันในภายหลัง  แต่โน๊ตบุ๊คบางรุ่น ก็จะทำพร้อมกัน
 • หลังจาการ Pair ในครั้งแรก ครั้งต่อไปก็สามารถเชื่อมต่อได้ทันที ยกเว้นกรณีมีการใช้คำสั่ง ยกเลิกการจับคู่ หรือ “Unpair”
 • หลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน เราสามารถส่งไฟล์ระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ เพลง หรือแม้กระทั่งวีดีโอไฟล์ขนาดใหญ่

อุปกรณ์ที่นิยมเชื่อมต่อด้วย Bluetooth

 • ลำโพงที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth
 • หูฟัง Bluetooth
 • เม้าส์ Bluetooth (เม้าส์ไร้สาย)
 • โน๊ตบุ๊ค ปกติจะมี ฺBluetooth
 • สมาร์ทโฟน
 • แท็บเล็ต

การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มี Bluetooth เราควรมีการตรวจสอบให้ดีก่อนว่า เป็น Bluetooth เวอร์ชั่นไหน เนื่องจาก Bluetooth ก็มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับ USB และแน่นอนเวอร์ชั่นใหม่ๆ ของ Bluetooth ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าเวอร์ชั่นเก่่าๆ

และแน่นอน Wi-Fi หรือ Wireless LAN ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ดังนั้น ควรตรวจสอบรุ่นในปัจจุบันว่า เป็นรุ่นไหน จะได้ไม่ซื้อสินค้าที่ตกรุ่น หรือถูกหลอกให้ซื้อของที่ล้าสมัยไปแล้ว