วิธีเลือกซื้อ Scanner

scanner model type

สแกนเนอร์ (Scanner) คืออะไร

ชื่อนี้เป็นการเรียกทับศัพท์ สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ในการทำสำเนาภาพหรือวัถตุ ปัจจุบัน สามารถสแกนในรูปแบบของภาพสามมิติได้อีกด้วย โดยมีหลักในการทำงานดังนี้ ภายในสแกนเนอร์จะมี กระจก และ เลนส์ ในการรับแสง แสงซึ่งได้มาจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ จะส่องไปยังเอกสารหรือวัตถุที่ต้องการสแกน และตกกระทบมายังกระจก ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไปยังเลนส์ และส่งข้อมูลไปยังเซ็นเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงเป็นรูปภาพ

ระวัง การเลือกซื้อสเกนเนอร์ขนาดเล็ก แต่คุณภาพก็อาจเล็กตามไปด้วย

ประเภทของสแกนเนอร์

scanner

scanner

 • CCD (Charge-Coupled Device)
  • ใช้หลอดฟลูออเรสเซนส์เป็นตัวสแกน
  • สแกนความละเอียดได้สูง และเร็ว
  • รองรับการสแกนแบบ สามมิติ
  • มีตัวเครื่องที่หนาและราคาแพง
 • CIS (Compact Image Sensor)
  • ให้หลอด LED (Light Emitting Diode)
  • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า ถ้าต้องการซื้อสแกนเนอร์ความละเอียดสูง และงานด้านสามมิติ จะต้องซื้อสแกนเนอร์ที่ใช้ CCD เป็นอุปกรณ์ในการสแกน ส่วนราคาแน่นอนครับ ที่อาจมีราคาสูงกว่า CIS มากพอสมควร  อีกอย่างการเลือกซื้อโดยการดูจากภายนอกว่า สแกนเนอร์นั้นเป็นแบบ CCD หรือ CIS  อาจจำเป็นต้องดูจะเอกสารกำกับเป็นหลัก เพราะรูปร่างอาจคล้ายกัน ยกเว้นเรื่องความหนาบางที่ต่างกัน

สแกนเนอร์ปัจจุบัน มีรูปแบบหลากหลายขึ้น อย่างเช่น มีลักษณะเหมือนอุปกรณ์ในการอ่านบาร์โค๊ต ที่มีด้ามจับเพื่ออ่าน