ความสำคัญของหน่วยความจำแคช บนคอมฯ

cache memory

หน่วยความจำแคชคืออะไร

หน่วยความจำแคช หรืือ Cache Mamory เป็นหน่วยความจำแบบ Static หรือตัวย่อคือ SRAM ซึ่งเป็นหน่วยความจำขนาดเล็ก แต่ทำงานได้เร็วกว่าหน่วยความจำปกติประเภท Dynamic RAM หรือตัวย่อคือ DRAM?สำหรับหน้าที่หลักของ Cache คือ การเก็บคำสั่งหรือข้อมูลที่ใช้งานบ่อยๆ จากนั้นก็จะส่งไปยังซีพียูเพื่อประมวลผลต่อไป ดังนั้นหน่วยความจำแคช จึงมีความสำคัญมากและมีส่วนทำให้ซีพียูมีราคาแพงขึ้นด้วย

cache memory concept

cache memory concept

หน่วยความจำแคชแ่บ่งได้ 3 ระดับ

 1. แคชระดับที่ 1 หรือ L1 Cache
 2. แคชระดับที่ 2 หรือ L2 Cache
 3. แคชระดับที่ 3 หรือ L3 Cache

เจาะลึก L1, L2 และ L3 Cache

 1. แคชระดับที่ 1 หรือ L1 Cache
  • แคชขนาดเล็กมีหน่วยความจำประมาณ 32-64KB
  • ติดตั้งอยู่ใกล้ซีีพียูมากที่สุด
 2. แคชระดับที่ 2 หรือ L2 Cache
  • แคชขนาดเล็กมีหน่วยความจำประมาณ 512KB – 4 MB
  • จะทำหน้าที่ในประสานงานกับหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
 3. แคชระดับที่ 3 หรือ L3 Cache
  • ส่วนใหญ่จะมีในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ
  • เป็นแคชที่ทำงานประสานงานกับ L2 Cache
  • มีขนาดใหญ่ประมาณ 2-8 MB
  • ช่วยให้คอมพิวเตอร์โดยรวมทำงานได้เร็วขึ้นอีก

ดังจะเห็นได้ชัดว่า หน่วยความจำแคช จะทำให้หน้าที่หลักๆ ในการเก็บข้อมูลและที่ำสำคัญจะอยู่ใกล้กับซีพียูและทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากทีุ่สุดจึงทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การเลือกซื้อซีพียูจึงควรดูเลือกหน่วยความจำแคชด้วยว่า มีขนาดเล็กหรือใหญ่มากน้อยเพียงใด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cache Memory

 • Cache Memory รุ่นใหม่ยังมีการเพิ่มวงจรที่เรียกว่า Pre-Fetch
 • ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำแรมของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บไว้บนแคช?
 • ซีีพียูจึงสามารถถึงข้อมูลจาก Cache ได้โดยตรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • เป็นหน่วยความจำขนาดเล็ก แต่มีราคาแพงมาก