เจาะลึกไฟล์ภาพสำหรับการบันทึกในกล้องดิจิตอล

camera photos file type

ประเภทไฟล์ที่เหมาะสำหรับบันทึกภาพบนกล้อง

กล้องดิจิตอลแบบคอมแพคส่วนใหญ่ จะสามารถบันทึกไฟล์รูปภาพที่เป็น Jpg หรือ Jpeg ได้เท่านั้น ยกเว้นกล้องในระดับที่สูงขึ้นประเภท DSLR แต่ถ้ากล้องของคุณสามารถบันทึกไฟล์รูปแบบอื่นได้หละ คุณจะเลือกแบบไหนดี บทความนี้ จะมาแนะนำการเลือกบันทึกไฟล์สำหรับผู้ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ที่ไม่ว่ามือใหม่หรือมือเก่่า ก็จำเป็นจะต้องทราบถึงข้อดี และข้อเสีย

ไฟล์รูปภาพทั่วไปคือไฟล์ Jpg และ RAW

รูปแบบของไฟล์ หรือ ฟอร์แมท (Format)

ไฟล์ประเภท Jpg หรือ Jpeg

เป็นฟอร์แมทไฟล์ที่ถูกบีบอัด เพื่อลดขนาดของข้อมูล (สังเกตได้ง่ายๆ คือ เวลานำไฟล์รูปภาพในบีบอัดด้วยโปรแกรม Winzip, 7-Zip จะลดขนาดของไฟล์ได้น้อยมาก) ไฟล์ Jpg เป็นไฟล์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที โปรแกรมทั่วไปรองรับการใช้งาน ไม่จำเป็นตอ้งแปลงไฟล์แต่อย่างใด ถือได้ว่า ไฟล์ Jpg หรือ Jpeg เป็นไฟล์ที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดในโลกเลย

อ้อ อีกอย่างที่สำคัญ การเลือกใช้ไฟล์ Jpg หรือ Jpeg กล้องจะบันทึกภาพได้เร็วกว่าไฟล์ RAW ด้วยครับ

ไฟล์ประเภท RAW

ความหมายของ RAW ถ้าแปลตรงๆ หมายถึง “ดิบ” ก็คือไม่สุก ไม่มีการปรุงแต่ง เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่งที่ไม่มีการบีบอัดหรือย่อขนาด ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่เก็บรายละเอียดของภาพไว้ครบถ้วน ไฟล์ที่ได้จะสามารถนำไปปรับแต่งได้ดีกว่า Jpg แต่ผลที่ได้คือไฟล์มีขนาดใหญ่มากๆ ดังนั้น การจะบันทึกเป็นไฟล์ RAW นั้น หน่วยความจำของเราต้องมีพื้นที่มากพอเช่นกัน

ไฟล์ RAW นี้ ไม่เหมาะในการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป แต่จะเหมาะสำหรับการนำไปใช้สำหรับการตกแต่ง หรือไปใช้สำหรับในการพิมพ์งานที่ต้องการความละเอียดสูงมากๆ

ทิปเพิ่มเติม ไฟล์ RAW  ไฟล์ประเภทนี้ จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการเปิดและแก้ไข ดังนั้น จึงควรสอบถามร้านค้าให้ดีก่อนว่า มีโปรแกรมแถมมาพร้อมกับกล้องของเราด้วยหรือไม่