Camera Plate คืออะไร

อุปกรณ์เล็กๆ แต่สำคัญสำหรับกล้อง

เพลท (Plate) ที่ใช้งานกับกล้อง เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้สำหรับการยึดกล้อง และ ขาตั้งกล้องเข้าด้วยกัน มีลักษณะดังนี้ คือ เป็นแผ่นและมีน๊อตที่ใช้ยึดเข้ากับตัวกล้อง (ให้ลองหงายกล้องด้านล่างดู จะพบช่องที่มีลักษณะเป็นน๊อตตัวเมีย
ถ้าคุณซื้อขาตั้งกล้อง ให้ดูลักษณะของเพลทด้วยว่า เหมาะสมกับกล้องของคุณหรือไม่

การเลือกซื้อเพลท (Camera Plate)

camera plate

เนื่องจากเพลทเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการเชื่่อมต่อ กล้องดิจิตอล กับ ขาตั้งกล้อง ดังนั้น ตัวเพลทที่เลือกซื้อจะต้องเลือกให้สามารถล็อคกับขาตั้งกล้องได้ แต่สำหรับรูที่ใช้เชื่อมต่อของกล้องแต่ละยี่ห้อนั้น จะมีขนาดเท่ากัน

ลักษณะของเพลท จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับขาตั้งกล้องแต่ละรุ่น ดังนั้น เวลาเลือกซื้อต้องดูให้ดี แนะนำให้นำกล้องไปด้วย หรือถ้าคุณมีขาตั้งกล้อง แต่ไม่มีเพลท แนะนำก็นำขาตั้งกล้องไปด้วยเช่นกัน เพราะมิฉะนัันจะไม่สามารถใส่พอดีอย่างแน่นอน..

สนนราคาของเพลท (เฉพาะเพลท ไม่รวมขาตั้งกล้อง) ประมาณหลักสองสามร้อยบาท