เรียนรู้คำสั่งบนกล้องดิจิตอล

Symbol Digital Camera

รูปภาพแทนคำสั่งบนกล้องดิจิตอล

เนื่องจากกล้องมีขนาดเล็ก และมีหน้าจอที่จำกัด ดังนั้น รูปภาพจึงนำมาถูกใช้งานแทนการใช้คำสั่งยาวๆ ดังนั้น ผู้ใช้งานกล้องทุกท่าน จำเป็นจะต้องศึกษาว่า รูปภาพใด แทนความหมายใด จะได้เป็นนักถ่ายภาพที่ชำนาญได้อย่างรวดเร็ว คุณรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แสดงบนหน้าจอกล้องดิจตอลมากน้อยแค่ไหน หรือถ้าอยากพัฒนาการใช้กล้องให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

การเข้าใจสัญลักษณ์แทนคำสั่งต่างๆ บนกล้องนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรทราบและเรียนรู้

เอาเป็นว่า บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักความหมายของแต่ละสัญลักษณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานกล้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด สัญลักษณ์อาจมีเกินหรือขาดไปบ้างสำหรับกล้องดิจิตอลบางรุ่นนะครับ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้เป็นการล่วงหน้า

สัญลักษณ์และความหมาย

 • รูปดอกไม้ – Close Up
  แทนคำสั่ง การถ่ายภาพใกล้
 • รูปคน – Portrait
  แทนคำสั่ง แทนภาพบุคคล
 • รูปตุ๊กตาหิมะ
  แทนคำสั่ง การถ่ายภาพหิมะ เพื่อให้สีขาว
 • รูปปลา
  แทนคำสั่ง ถ่ายภาพใต้น้ำ
 • รูปพระอาทิตย์สดใส
  แทนคำสั่ง แสงมาจากพระอาทิตย์
 • รูปพระอาทิตย์ตก
  แทนคำสั่ง ถ่ายภาพในเวลาเย็น พลบค่ำ
 • รูปนักกีฬา หรือคนวิ่ง – Sports
  แทนคำสั่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • รูปชายทะเล
  แทนคำสั่ง การชดเชยแสง สืบเนื่องจากทะเลมีแสงสะท้อนของผืนน้ำค่อนข้างมาก
 • รูปภูเขา
  แทนคำสั่ง ถ่ายภาพวิว เพื่อปรับภาพให้ชัด ลึก สูง
 • รูปแสงนีออน
  แทนคำสั่ง แสงในภาพมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
 • รูปหลอดมีใส้
  แทนคำสั่ง แสงในภาพมาจากหลอดไฟธรรมดา (แบบมีไส้)
 • รูปก้อนเมฆ
  แทนคำสั่ง แสงที่ได้มาจากพระอาทิตย์ แต่มีเมฆบัง
 • รูปสี่เหลี่ยม มีเครื่องหมาย + และ –
  แทนคำสั่ง ปรับค่าชดเชยแสง
 • รูปแฟลช – Auto Flash On/Off
  สำหรับแสดงสถานะการเปิดหรือปิดแฟลช