ปัญหาและแนวทางแก้ไข Activate Windows ไม่ได้

activate windows

Activate Windows สิ่งสำคัญที่ต้องทำ

สำหรับผู้ใช้งาน Windows สิ่งสำคัญที่ทำให้ Microsoft ทราบว่า เราใช้โปรแกรมของแท้ และอนุญาติให้เราทำการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Microsoft ได้อย่างไม่มีปัญหา นั่นคือ การทำ Activate ซึ่งถ้าทำได้สำเร็จไม่มีปัญหา ก็จะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือ อัพเดท Windows ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการใช้คอมฯ ได้อย่างมากเลยทีเดียว

แต่ถ้ามีปัญหาการ Activate และพบ error 0xC004F061 อาจสืบเนื่องมาจากการอัพเกรด Windows ปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก แนะนำให้ตรวจสอบวิธีการทำ Activate Windows ที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

error activate-windows

แก้ปัญหา error 0xC004F061

  1. ใช้ Product key ในการอัพเกรด
    การใช้ Product key ในการอัพเกรด ชื่อก็บอกแล้วว่า อัพเกรด ดังนั้น การจะใช้ product key นี้ได้ เราจะเป็นจะต้องมีการติดตั้ง Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ เพราะไม่เช่นนั้น คุณก็จะพบปัญหาการ activate ไม่ผ่านอย่างแน่นอน
  2. ซ่อมหรือแก้ไขปัญหา Windows ด้วยเวอร์ชั่นต่างกัน
    กรณีมีการสั่ง repair Windows ด้วยเวอร์ชั่นที่แตกต่างกัน  เวลาทำ Activate Windows ก็ย่อมมีปัญหาอย่างแน่นอน ดังนั้น การส่งคอมฯ ไปซ่อมตามร้านค้า ต้องระวังให้ดี โดยเฉพาะการซ่อมโดยคำสั่ง repair

นอกจากนี้ ปัญหาการ Activate Windows ไม่ได้ อาจมาจากสาเหตการนำ product key ไปใช้กับเครื่องอื่นมาแล้ว เพราะ product key หนึ่งจะสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น ข้อดี ต้องลองสอบถามหรือตรวจสอบให้ดีก่อน

อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของการ activate Windows ไม่ได้ นั่นคือ การเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ ลูกใหม่ กรณีนี้ เราสามารถติดต่อไปยัง Microsoft ประเทศไทย โดยตรง เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหา Acvivate Windows ไม่ได้