เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi ทำไมเชื่อมต่อไม่ได้

Wi-Fi Tips

ทิปแก้ไขปัญหาเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้

ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน สำนักงาน หรือแม้แต่สถานที่ที่เป็นสาธารณะ อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

บทความนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งทิปในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ ซึ่งสาเหตุมาจากการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ADSL, Router หรือแม้กระทั่ง Access Point (AP) ทั้งๆ ที่เคยเชื่อมต่อมาก่อนหน้านี้ แต่ทำไม ถึงเชื่อมต่อแบบปกติไม่ได้ บทความนี้มีคำตอบให้ครับ

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเอง เพราะได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Router ที่บ้านที่รองรับการเชื่อมต่อแบบสายและไร้สายผ่าน Wi-Fi แต่พอเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ ผ่าน notebook ที่เคยเชื่อมต่อได้ กลับไม่สามารถเชื่อมต่อได้

สิ่งที่พยายามแก้ไข ลองหลายวิธี แต่ก็ไม่สำเร็จ นั่นคือ การลอง restart คอมพิวเตอร์ใหม่ รวมทั้งการทำ disable Wi-Fi network และทำ enable Wi-Fi network ใหม่แต่ก็ไม่มีผล เพราะยังเชื่อมต่อไม่ได้ ผลสุดท้ายได้ลองวิธีนี้ครับ

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

forget this network
 1. คลิกไอคอน Wi-Fi บน windows taskbar
 2. จะพบหน้าต่างแสดงชื่อ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อว่ามีอะไรบ้าง
 3.  คลิกขวา เลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ จะพบหน้าต่างแสดงรายละเอียด (ทดสอบจาก Windows 8.1)
  • Show estimated data usage
  • Set as metered connection
  • Forget this network
 4. คลิกเลือก Forget this network
 5. คลิกเลือก connect Wi-Fi ตัวเดิมอีกครั้ง
 6. จะพบหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน
 7. ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง จะสามารถเชื่อมต่อได้ทันที
 8. ทดสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต

คุณทราบหรือไม่ว่า สาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดิมได้นั้น เหตุเป็นเพราะรหัสผ่านมีการเปลี่ยน แต่ตัวเชื่อม Wi-Fi ของเรายังจำชื่อเดิมอยู่ ดังนั้นจึงทำให้เชื่อมต่อไม่ได้ ดังนั้น การทำ Forget this network เป็นการยกเลิกการจำรหัสผ่านเก่า เพื่อให้สามารถใส่รหัสใหม่ได้