โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำนักงานตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการคำนวณ สร้างสูตรคำนวณ การสร้างตาราง ตลอดจนการสร้างกราฟหรือ Chart ที่นิยมมากที่สุดในโลก

สร้างชาร์จบน Excel เร็วที่สุดในโลก

ชาร์จ Excel เป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการนำเสนอข้อมูล เพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือเปรียบเทียบข้อมูล 2 อย่างขึ้นไป “ชาร์จ” (Chart) ทำให้ผู้ชม สามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าตัวเลข ดังนั้น ผู้ใช้งาน Excel หรือโปรแกรมประเภทสเปรดชีต จึงควรทำความเข้าใจและศึกษาวิธีการสร้างชาร์จ

Read more

คำสั่ง Excel สำหรับนักวิเคราะห์

โปรแกรม Excel คือโปรแกรมสำหรับคนชอบตัวเลข ถ้าพูดถึงโปรแกรมต่างๆ ในตระกูล Microsoft Office โปรแกรม Excel น่าจะเป็นหนึ่งโปรแกรมด้านคำนวณที่มีผู้นิยมใช้งานกันมากที่สุด เหตุผลเพราะสามารถเป็นเครื่องมือในการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข สามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟได้ดี วิเคราะห์ข้อมูลก็สะดวกมาก

Read more

Quick Analysis แนะนำต้องใช้

เครื่องมือน่าใช้บน Microsoft Excel บทความนี้อยากจะแนะนำเครื่องมือเล็กๆ แต่ทรงพลัง และน่าใช้งานมาก มีชื่อว่า “Quick Analysis” เพราะสามารถแปลงข้อมูลธรรมดา ให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลให้ทันที

Read more

Substitute คำสั่งน่าใช้บน Excel

เรียนรู้การใช้คำสั่ง Substitute คำว่า Substitute แปลเป็นไทยว่า “แทน” หรือ “แทนคำ” ในความหมายนี้ ทำให้เราสามารถเข้าใจการใช้คำสั่ง Function Substitute นี้ได้ไม่ยาก แต่เพื่อให้เพื่อนๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เลย จึงขอยกตัวอย่างวิธีการใช้งาน Substitute

Read more

วิธีเพิ่มฟิล์ดแสดงผลบน PivotTable

เพิ่มเติมข้อมูลกรณีฐานข้อมูลไม่มีให้ เวลาเราสร้างรายงานด้วย PivotTable บางครั้ง รายละเอียดของข้อมูลอาจได้มาไม่ครบ หรืออาจเป็นเพราะเราต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างเช่น ต้องการเพิ่มคอลัมภ์ของการคิดเปอร์เซ็นต์ (%) หรือการคิดรายได้ต่อห้อง เป็นต้น

Read more

รวมมิตรคำสั่ง PivotTable

PivotTable เครื่องมือในการสรุปผลรายงาน โดยปกติ ถ้าเราต้องการนำผลลัพธ์ที่ได้อย่างเช่น ยอดขายประจำเดือน มาทำรายงาน สัก 3-4 รูปแบบ เราก็อาจจำเป็นจะต้องสร้างกราฟถึง 3-4 กราฟเช่นกัน ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการจัดการสร้างกราฟแต่ละอันพอสมควร

Read more

Format Date ไม่ถูกใน Excel

Format Date คืออะไร สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อาจเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ Import ข้อมูลจากไฟล์ประเภท CSV หรือ Text ไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ พอนำเข้ามาใน Excel อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อย่างเช่น ข้อมูลตัวเลขบวกไม่ได้ ข้อมูลวันที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

Read more
1 2 3 8