เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษใน Outlook

MS Outlook Folder

Folder Inbox เป็นภาษาไทย

สำหรับผู้ใช้งานหรือติดตั้งโปรแกรม Microsoft Outlook แต่ปรากฏว่า เมนูที่แสดงชื่อ Folder ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Inbox, Sent Items, Deleted Items กลับเป็นภาษาไทย ปัญหานี้ เกิดจากการติดตั้งโปรแกรมที่มีการกำหนดไม่ถูกต้อง

แก้ไขภาษาบน Microsoft Outlook

สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ ทำได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นการถอดถอนและติดตั้งโปรแกรมใหม่ หรือจะเข้าไป setup ในเมนู Options ในหัวข้อ Language ซึ่งต้องคลิกหลายขั้นตอน แถมจากประสบการณ์การแก้ไข ก็ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง บทความนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาและคนไอที สามารถแก้ไขได้ในเพียงพริบตาเดียวจริงๆ ใครสนใจก็ลองทำตามได้เลย

วิธีปรับภาษาเป็นอังกฤษบน Microsoft Outlook

  1. ปิดโปรแกรม Microsoft Outlook ก่อน
  2. กดปุ่ม Windows Logo + R เพื่อเรียกคำสั่ง “Run”
  3. จากนั้น พิมพ์ข้อความตามนี้ Outlook.exe /resetfolders
  4. คลิก OK เพื่อยืนยัน

เพียงเท่านี้ ชื่อ Folder ต่างๆ บนโปรแกรม Microsoft Outlook ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้น หรือค่า Default ซึ่งวิธีข้างต้น ได้มีการทดสอบและใช้งานจริง และได้ผล 100% (ทดสอบด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook 2016)