ปรับเปลี่ยนการเปิดเข้าหน้า Windows 8

mode windows 8

Windows 8 ทิปบู๊ตเข้า Desktop Mode แทน Start

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 8 คงรู้สึกอึดอัดที่เวลาเปิดเข้า Windows จะมาอยู่ที่หน้าต่าง Start Mode ซึ่งเป็นหน้าต่างแบบใหม่ของ Windows 8  เวลาจะใช้โปรแกรมบน Desktop Mode ปกติ ก็ต้อง แตะหรือคลิกเข้าไปที่หน้า Desktop ทำให้เสียเวลา ดังนั้น จะอยากจะให้ Windows ฯ บู๊ตเข้า Desktop Mode ก่อนแทน Start ทำได้หรือไม่ คำตอบคือ ทำได้ ถ้าคุณมีการอัพเกรด Windows 8 เป็น Windows 8.1 ขึ้นไป

วิธีการตั้งค่าให้เข้าหน้า Desktop Mode แทน Start

windows 8 navigation property

windows 8 navigation property

  1. เปิดเข้า Windows ปกติ
  2. เข้าหน้า Desktop Mode  โดยการแตะที่ไอคอนสีเหลือง Desktop
  3. คลิกขวาที่ Taskbar ด้านล่าง Properties
  4. คลิกแท็ป Navigation
  5. หัวข้อ Start Screen เลือกใส่เครื่องหมายถูก หน้าข้อความ “When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start”

เพียงเท่านั้น ครั้งต่อไปที่เปิดเข้า Windows 8.1 โปรแกรมก็จะเข้าหน้า Desktop Mode เหมือนการใช้ Windows ในเวอร์ชั่น 7 หรือต่ำกว่านั้น เห็นไหมครับ สุดท้าย Microsoft ก็ต้องยอมแพ้ ใส่คำสั่งให้กลับมาหน้า Desktop เหมือนเวอร์ชั่นก่อน

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคการตั้งค่าหน้า Start กับ Desktop

ถ้าคุณใช้ Windows 8.1 แต่ยังอัพเดทไม่ถึงปัจจุบัน ข้อความที่ให้เลือกใส่เครื่องหมายถูก  “When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start”  อาจไม่ตรงกับประโยคข้างต้น แต่อาจมีข้อความ  “Go to the desktop instead of start when I sign in”  แทน ซึ่งก็บอกว่า มีหลักการเดียวกันครับ ไม่ต้องแปลกใจ