การใส่สีสรร บนเว็บไซต์

web color

สีบนเว็บไซต์ เป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถสร้างความน่าสนใจ เน้นข้อความที่ต้องการได้สะดวกมาก การใส่สีรองรับการสร้างเว็บทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น HTML, PHP, ASP, Joomla หรือแม้กระทั่ง WordPress ก็ได้ ซึ่งมีหลักการเดียวกัน นั่นหมายความว่า เมื่อคุณเข้าใจบทความนี้ จะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้กับการพัฒนาเว็บไซต์ทุกประเภท รวมทั้งการโพสต์บนเว็บบอร์ดที่หลายๆ ชอบ

รหัสสีคืออะไร แล้วทำไมต้องใช้รหัสสี ทั้งๆ สีแต่ละสีก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

ตารางรหัสสี หรือ Color Code

การใส่รหัสสี โดยปกติสามารถใส่ชื่อสีที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เช่น Red หมายถึง สีแดง, Black หมายถึง สีดำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใส่ชื่อสี มีข้อจำกัดอย่างมาก เพราะระดับโทนสีมีมากมาย ดังนั้น เราจะไม่สามารถใส่สี โดยใช้ชื่อสีได้ทั้งหมด ดังนั้น เราจำเป็นใช้รหัสสีที่เป็นตัวอักษรกับตัวเลข ที่มีจำนวน 6 ตัวอักษร เช่น สีดำ รหัสสีคือ #000000 เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้รหัสสีบนเว็บ

 • คำสั่งแสดงตัวอักษรสี
  <font color = “#FF0000”> สีแดง </font>
  ผลลัพธ์ที่ได้คือ สีแดง
 • คำสั่งแสดงสีให้กับการตีเส้น
  <hr color = “#0080000” size = “2”>
  ผลลัพธ์ที่ได้คือ  _____________________________ 

ตารางรหัสสีหาได้จากที่ไหน

 • โปรแกรมตกแต่งภาพทั่วไป เช่น Adobe Photoshop เป็นต้น
 • ฟรีตัวอย่างรหัสสีออนไลน์ https://www.colorschemer.com/online.html