สีกับการออกแบบเว็บเพจ

color webpage

สีนั้น สำคัญไฉน

ถ้าพูดถึงสีในการออกแบบเว็บ มือใหม่อาจยังไม่เข้าใจว่ามีประโยชน์อย่างไรมากนัก แต่สำหรับนักออกแบบแล้ว สี คือองค์ประกอบสำคัญมากในการสร้างเว็บในดูดี และต้องกับความต้องการของลูกค้า ดั้งนั้น การจะออกแบบเว็บสักเว็บหนึ้ง องค์ประกอบของสี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แล้ววันนี้ คุณรู้จักและเข้าใจเรื่องสีแล้วหรือยัง

สีเป็นเครื่องมือในการสื่อถึงอารมณ์ของเว็บไซต์ ที่คนทำเว็บต้องรู้จัก

วงล้อสี (Color Wheel)

color circle
color circle

ทำความรู้จักสีในอารมณ์ต่างๆ

hot cool colors

hot cool colors

 1. ชุดสีร้อน
  หมายถึงสีในโทนร้อน ประกอบด้วยสีแดง ส้ม เหลือง เขียวอมเหลือง สีม่วงออกแดง เป็นต้น สีเหล่าี้นี้ให้ความรู้สึก อบอุ่น ช่วยดึงดูดความสนใจได้ง่าย
 2. ชุดสีเย็น
  หมายถึงสีในโทนเย็น ประกอบด้วยสี น้ำเงิน ฟ้า น้ำเงินออกเขียว สีเขียว ถ้าจะให้ง่ายก็คือ สีที่อยู่ตรงข้ามกับชุดสีร้อน ?นั่นเอง ?ชุดสีเย็นให้ความรู้สึกถึง สุภาพ เรียบร้อย แต่ในทางจิตวิทยา กลับดูเหมือนซึมเศร้าและหดหู่ บางครั้งอาจทำให้ดูไม่น่าสนใจ เท่ากับ ชุดสีร้อน
 3. ชุดสีเดียว
  หมายถึง ชุดสีในโทนใกล้เคียงกัน เช่น สีแดง สีแดงเลือดนก สีแดงอิฐ สีชมพู เป็นต้น ให้ความรู้สึกราบเรียบกลมกลืน แต่ก็อาจทำให้ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ เนื่องจากความต่างของสี
 4. ชุดสีตรงข้าม
  หมายถึง ชุดสีในทางตรงข้ามกัน (ให้ดูจากวงล้อสี) เช่น สีแดง เขียว น้ำเงิน เป็นต้น ทั้งสามสีนี้ จะตัดกันอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดความน่าสนใจได้มาก ดูมีชีวิตชีวาได้อย่างน่าประหลาด ผลเสียที่อาจทำให้บางคนไม่ถูกใจก็คือ ดูเลอะเทอะไปบ้าง
 5. ชุดสีคล้ายคลึง
  หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย 2 ถึง 3 สีใกล้เคียงกัน เช่น สีแดง ส้ม เหลือง เป็้นต้น สีเหล่านี้ อาจทำให้ความน่าสนใจน้อยลงได้ เพราะมีต่างของสีและไม่มีขอบเขต

สรุปเรื่องของสี

การนำสีในแต่ละชุดในไปใช้งาน คงต้องขึ้นกับความต้องการของการนำไปใช้หรือของลูกค้าเป็นหลัก รวมทั้งให้เหมาะำสมกับโลโก้ของบริษัทด้วย ตัวอย่างเช่น การขายสินค้าแฟชั่น อาจจำเป็นต้องใช้สีร้อนแรง ประเภท สีตรงข้าม หรือชุดสีร้อน เป็นต้น