เปรียบเทียบเทคโนโลยี Fiber Optic กับสาย UTP

เทคโนโลยีสายสัญญาณ

การใช้งานระบบเครือข่าย จำเป็นจะต้องมีสายสัญญาณเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ถึงกัน ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีไร้สายจะเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่โดยพื้นฐานแล้ว ก็ยังคงจะต้องใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ สำหรับสายสัญญาณที่นิยมใช้กันก็คือสาย UTP ที่มีชื่อเรียกว่า CAT5, CAT5e หรือ CAT6 

สายสัญญาณกับความเร็วกับระยะทาง

สาย UTP เป็นสายสัญญาณที่นิยมมากที่สุด เป็นสายที่ทำจากทองแดงหุ้มด้วยพลาสติก แต่ปัจจุบันความต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีมากขึ้น และจะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สาย UTP อาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ประกอบกับสาย UTP ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการส่งสัญญาณที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ไกล ประมาณหลักร้อยเมตร เท่านั้นเอง ดังนั้น จึงมีการนำสายสัญญาณที่ส่งผ่านด้วยลำแสงมาใช้แทน ที่เราเรียกว่า Fiber Optic หรือ Fibre Optic

อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ไม่ว่าสาย UTP หรือ Fiber Optic ก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ แต่ละประเภทก็มีอุปกรณ์แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างนี้จะเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อของทั้งสองประเภท

 • สาย UTP จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกวา่ Switch หรือ Network Switch
  • Core Switch หรือ Switch หลัก
  • Distribution Switch หรือ Switch รอง
 • สาย Fiber Optic จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า OLT และ ONU หรือ ONT
  • OLT (Optical Line Terminal)  ตัวควบคุมหลัก
  • ONU (Optical Network Unit) หรือ ONT (Optical Network Terminla) เป็นอุปกรณ์ปลายทาง

ระหว่างอุปกรณ์ OLT และ ONU จะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แยกสัญญาณแสง จากหนึ่งออกตามจำนวนสายที่ต้องการ เราเรียกอุปกรณ์นั้นว่า splitters

อุปกรณ์ Splitters สามารถเลือกซื้อแบบ 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 หรือ 1:64 และ 1:128

เปรียบเทียบอุปกรณ์ Switch กับ Optical

 • Core Switch เปรียบเทียบได้กับ OLT
 • Distribution Switch เปรียบเทียบได้กับ ONU / ONT

ประโยชน์ของการใช้งาน Fiber Optic

 • รองรับการส่งสัญญาความเร็วสูง
  • สัญญาณภาพ
  • สัญญาณเสียง
  • ข้อมูล
 • รองรับการลากสายได้หลายกิโลเมตร
 • รองรับการเดินสายเส้นเดียว แต่ใช้งานได้หลากหลายพร้อมกัน เช่น
  • สัญญาณในระบบเครือข่าย / อินเตอร์เน็ต
  • สัญญาณของกล้อง CCTV
  • สัญญาณของระบบโทรศัพท์

สรุปการใช้เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสง เราสามารถเรียกโดยรวมว่า PON (Passive Optical Network)  เหตุผลเพราะว่า เป็นอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟในการส่งสัญญาณ