ทิปแอบดูนามสกุลของไฟล์

hild show file extensions

ไฟล์ทุกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ต้องมีนามสกุล

นามสกุลไฟล์ (File Type) คือ ตัวบ่งบอกว่าไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ประเภทอะไร และสามารถใช้โปรแกรมอะไรในการเปิด หากเราลองสังเกตให้ดีๆ เวลาเราเปิดไฟล์รูปภาพ เราจะพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องก็เปิดดูไฟล์ด้วยโปรแกรมต่างกัน  ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจเปิดด้วยโปรแกรม  Photo Gallery คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง อาจเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นต้น

ทำอย่างไร ถึงจะแก้ไขปัญหาการเปิดไฟล์ให้เป็นโปรแกรมเดียวกัน หรือเป็นโปรแกรมที่เราต้องการเท่านั้น

เริ่มต้น เราจำเป็นจะต้องปรับค่าการแสดงรายชื่อบน Windows ของเราก่อนว่า ให้อนุญาตให้แสดงชื่อ พร้อมนามสกุลของไฟล์ในเวลาเดียว ซึ่งปกติ Windows จะไม่แสดงนามสกุลไฟล์ แต่จะซ่อนไว้

วิธีการเปิดการแสดงผลนามสกุลไฟล์

folder options screen

folder options screen

วิธีแสดง file extensions บน Windows 7

 1. กดปุ่ม Windows logo + E เพื่อเปิด File Explorer
 2. คลิกเลือก Organize ด้านบน
 3. คลิกเลือก Folder and search options
 4. จะพบหน้าต่าง Folders options
 5. คลิกแท็บ View
 6. คลิกเอาเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ Hide extensions for know file types
 7. คลิก Apply
 8. คลิก OK

วิธีแสดง file extensions บน Windows 8 ขึ้นไป

 1. กดปุ่ม Windows logo + E เพื่อเปิด File Explorer
 2. คลิกแท็บ View ด้านบน
 3. คลิก Options ไอคอนด้านขวามือสุด
 4. คลิกเลือก Change folder and search options
 5. จะพบหน้าต่าง Folders options
 6. คลิกแท็บ View
 7. คลิกเอาเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ Hide extensions for know file types
 8. คลิก Apply
 9. คลิก OK

ลองกลับมาที่หน้าต่าง  Windows Explore / File Explore เราจะพบว่าหลังชื่อไฟล์ต่างๆ จะมีนามสกุลปรากฏให้เห็นแล้ว เพียงเท่านี้ เราก็สามารถทราบได้ว่าไฟล์ที่เราเปิดนั้น มีนามสกุลจริงๆ อะไร

วิธีตั้งค่าไฟล์ให้เปิดด้วยโปรแกรมที่เราต้องการ

windows 8 chose default program

 1. คลิกปุ่ม Windows Logo + E เพื่อเข้า Windows Explorer / File Explorer
 2. เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่เราต้องการ
 3. คลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องการ จากนั้นคลิกเลือก Open with
 4. คลิก Choose Default program
 5. คลิกเลือกที่เก็บโปรแกรมที่เราต้องการ
 6. คลิกเลือกไฟล์โปรแกรม
 7. โปรแกรมก็จะถุกเปิดออก พร้อมแสดงข้อมูลที่เราเลือกไว้

ขั้นตอนข้างต้น ทดสอบจาก Windows 8  กรณีป็น Windows 7 ลงมา พอเลือก Open with เราจะพบหน้าต่าง ให้เลือกโปรแกรม แต่ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้คลิกเลือก Always use the selected program to opne this kind of file ด้วย ทั้งนี้  เพื่อให้การเปิดไฟล์นามสกุลนี้ในครั้งต่อไป เปิดด้วยโปรแกรมที่เราตั้งค่าไว้

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่เราเลือกนั้น จะต้องมีความสามารถในการเปิดไฟล์นั้นๆ ด้วย เช่น ไฟล์รูปภาพ เราจะต้องใช้โปรแกรมที่รองรับการเปิดไฟล์รุปภาพ เช่น  Windows Photo Viewer, Paint หรือ Microsoft Office Picture Manager เป็นต้น