ประโยชน์ของการถ่ายภาพต่อเนื่อง

speed shutter

คุณเคยมีประสบการณ์การถ่ายภาพ แล้วนางแบบปิดตา หรืออยู่ในท่าที่ไม่ต้องการหรือไม่ หลายๆ ครั้งที่เรากดชัตเตอร์ เราอาจได้ภาพที่ไม่ต้องการหรือไม่ถูกใจ ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ โดยการถ่ายต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ซึ่งปกติการกดชัตเตอร์หนึ่งครั้ง ก็จะได้ภาพเพียงภาพเดียว เท่านั้น ทั้งนี้การถ่ายภาพต่อเนื่อง จะทำให้ได้รูปที่มีความหลากหลาย และไม่พลาดในจังหวะดีๆ ของการถ่ายภาพ

ตรวจสอบกล้องของคุณดูหน่อยว่า รองรับความสามารถนี้หรือไม่

การภาพต่อเนื่อง (Continue)

เป็นคุณสมบัติของกล้องดิจิตอลที่สามารถหาพบได้ในกล้องหลากหลายแบรนด์ แต่ความสามารถนี้จะอยู่ในกล้องระดับราคาปานกลาง ถึงกล้องระดับสูงๆ คุณสมบัติการถ่ายภาพต่อเนื่องนี้ ก็ยังคงมีความแตกต่างกันอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

  • 1 วินาที ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 3 ภาพ
  • 1 วินาที ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 5 ภาพ
  • 1 วินาที ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 8 ภาพ
  • 1 วินาที ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 20 ภาพ

และแน่นอน ยิ่งสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้จำนวนมากเท่าไหร่ ราคาของกล้องก็ยิ่งสูงมากขึ้้นเท่านั้น แต่ประโยชน์ที่ได้ก็ดูว่าจะคุ้มค่าไม่น้อย โดยเฉพาะกับการภ่ายที่มีการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็น ภาพคนเดิน ภาพนักกีฬา ภาพสัตว์ เป็นต้น
การเข้าถึงคุณสมบัติ ถ่ายภาพต่อเนื่อง Continue

โดยทั่วไป เราสามารถเรียกโดยตรงผ่านหัวข้อ Menu และเลือก Continue ได้เลย สำหรับกล้องบางรุ่น ก็อาจมีปุ่ม Continue ให้เลือกได้โดยตรง และสัญลักษณ์ของการถ่ายภาพต่อเนื่องจากเป็น รูปภาพสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายภาพ ลองดูที่กล้องของคุณเองว่ามีคุณสมบัตินี้หรือไม่ ถ้ามี ก็แนะนำให้ลองถ่ายกันดูน่ะครับ

สำหรับวิธีการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องก็คือ  หลังจากที่เลือกสิ่งที่ต้องการถ่ายภาพต่อเนื่องแล้ว วิธีถ่ายก็คือ กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ กล้องจะถ่ายแบบต่อเนื่องใหัอัตโนมัติ ทันที

สำหรับปัญหาของการถ่ายภาพต่อเนื่อง นั่นคือ อาจได้ภาพที่ไม่คมชัดมากเท่าปกติ อย่างไรก็ตามกล้องดิจิตอลดีๆ ก็ได้มีการเพิ่มคุณสมบัตืในการลดหรือปรับภาพให้คมชัดขึ้น อย่างเช่น กล้องดิจิตอล Canon 650D ก็มีคุณสมบัติ Multi Shot Noise Reduction

noise reduction by canon

ภาพซ้อน Multiple – Exposure

ในความหมายของภาพซ้อน ก็ไม่มีอะไรซับซ้อน เพราะเป็นการวิธีการถ่ายภาพซ้อนอีกภาพหนึ่ง แต่ผลลัพธ์จะได้ภาพที่ดูเนียม สมจริงแค่ไหนนั้น ก็คงต้องอยู่กับการเลือกถ่ายภาพนั่นๆ เป็นหลัก

การเข้าถึงคุณสมบัติ ภาพซ้อน Multiple – Exposure

กล้องดิจิตอลแต่ละรุ่น อาจมีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไป คำสั่งนี้ ปกติก็จะอยู่ในหัวข้อ Menu เลือกหัวข้อ Multiple – Exposure แต่กล้องภาพตัว อาจมีปุ่ม Multiple – Exposure ให้เลย หรือกล้องดิจิตอลบางตัว ก็อาจอยู่ในกลุ่่มเมนูของ การถ่ายภาพต่อเนื่อง ดังนั้น เราจะต้องศึกษาความสามารถนี้จากกล้องของเราเสียก่อน