ทิป เทคนิคการใช้ Word

แปลงข้อมูล List มาอยู่ในตารางบน Word

microsoft word tips

เมื่อบันทึกข้อมูลผิดพลาด

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร รายงานที่น่าใช้งานมากตัวหนึ่ง เหตุผลเพราะใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน แถมยังมีเครื่องมือต่างๆ มากมายให้เรานำไปตกแต่งเอกสารได้อีก

การพิมพ์งานบน Microsoft Word สามารถพิมพ์ในรูปแบบตาราง หรือ Table ได้ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องสร้างจาก Microsoft Excel  การสร้างตารางก็ไม่ได้ยุ่งยาก แค่เพียงคลิกเมนู Insert เลือก Table จากนั้นก็บอกโปรแกรมว่า จะให้สร้างกี่แถว กี่คอลัมภ์

แต่ถ้าคุณสร้างงานในลักษณะแบบ List หมายถึงการพิมพ์ข้อมูลเป็นบรรทัด และใช้ปุ่มแท็ปในการเว้นเป็นคอลัมภ์ แต่อยากเปลี่ยนใจมาใส่ในตารางแทน  อย่าลืมพิมพ์ใหม่น่ะครับ เพราะบทความนี้จะมาแนะนำการแปลงข้อมุลแบบ List มาใส่ในตารางอัตโนมัติ

วิธีแปลงข้อมูล List มาอยู่ในตารางด้วย Word

convert-text-to-table ms-word
  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2. พิมพ์ข้อความแบบ List ตามต้องการ (ควรใช้ปุ่มแท็บในการเว้นวรรค ห้ามใช้ space bar)
  3. เลือกคลุมข้อความแบบ List
  4. คลิกเมนู Insert
  5. คลิกเลือกคำสั่ง Table
  6. จากนั้นคลิกเลือกหัวข้อย่อยด้านล่างของ Table เลือกคำสั่ง Convert Text to Table
  7. สังเกตผลลัพธ์

ทิปเพิ่มเติมการแปลง List เป็น Table

บางครั้งการแปลงเป็นตารางหรือ Table กลับได้ตารางไม่ตรงตามใจ เหตผลอาจเป็นเพราะ การเว้นช่องว่าง ไม่ได้มีการใช้แท็บ ดังนั้น ระหว่างการแปลง แนะนำให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่า เราใช้เทคนิคไหนในการใส่ช่องว่าง  เราสามารถเลือกแก้ไขในหัวข้อ Separate text at ได้ด้วย

text to table