วิธีเปิด-ปิดการใช้งาน Cookie บน web browser

web_browser icons

ทำความรู้จัก Cookie

คุกกี้ (Cookie)  คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานหรือการเข้าเว็บไซต์ทั่ไป ไฟล์คุกกี้ จะถูกสร้างจากเว็บเซอร์เวอร์ (Web Server) จากเว็บไซต์ต่างๆ และส่งมาเก็บบนเครื่องของผู้ใช้งาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์มากสำหรับร้านค้าที่ต้องการขายสินค้าให้ตรงใจกับผู้ใช้งานมากที่สุด

ข้อควรทราบ การเปิดใช้งาน Cookie จะเป็นการอนุญาติให้เว็บไซต์ต่างๆ เหลานั้น สามารถเก็บข้อมูล หรือพฤติกรรมการเล่นเว็บของเรา ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการตลาดออนไลน์ และหรือเพื่อนำสินค้าและบริการที่เราสนใจ นำเสนอให้ตรงใจเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่เปิดการใช้งาน Cookie จะทำให้ไม่สามารถใช้งานบางเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน

 

ดังนั้น การจะเปิด หรือ ปิด Cookie นั้น ก็ต้องพิจารณาเป็นรายเว็บไซต์ แต่โดยปกติ ค่าการใช้งาน Cookie นี้ จะถูกเปิดเป็นค่าเบื้องต้น ดังนั้น การจะใช้งาน web browser ก็ต้องระวังให้ดีเช่นกัน

allow web cookie

วิธีเปิดใช้งาน Cookie

 1. เปิด web browser
 2. เข้าไปที่หัวข้อ More ปุ่ม 3 จุด แนวตั้ง
 3. คลิกเลือกเมนู Settings
 4. เลื่อนมาด้านล่าง ให้คลิกข้อความ Show advanced settings
 5. ให้ดูหัวข้อ Privacy คลิกเลือก Content settings
  content privacy
 6. คลิกเลือก Allow local data to be set (recommended).
 7. คลิก Done เป็นอันเสร็ฯ

วิธีปิดใช้งาน Cookie

 1. เปิด web browser
 2. เข้าไปที่หัวข้อ More ปุ่ม 3 จุด แนวตั้ง
 3. คลิกเลือกเมนู Settings
 4. เลื่อนมาด้านล่าง ให้คลิกข้อความ Show advanced settings
 5. ให้ดูหัวข้อ Privacy คลิกเลือก Content settings
 6. คลิกเลือก Block sites from setting any data.
 7. คลิก Done เป็นอันยกเลิกการใช้ Cookie

 

ขั้นตอนต่างๆ ข้างต้น ทดสอบด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome