วิธีเปิดปิดการใช้ Cortana

cortana personal assistant

ผู้ช่วยในการค้นหาของ Windows

การค้นหาข้อมูล หาไฟล์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ดูจะเรื่องที่มีสำคัญมากอย่างหนึ่งของการใช้คอมฯ เพราะว่าจะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพได้อย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเปิดใช้โปรแกรม Microsoft Word ปกติ ก็ตั้งคลิกผ่านเมนู Start และคลิกเเมนูยอ่ยๆ อีกหลายครั้ง กว่าจะเปิดได้ แต่ปัจจุบัน สามารถทำได้เร็วกว่า เพียงแค่พิมพ์ชื่อโปรแกรม เท่านั้นเอง (บางคนอาจบอกว่าใช้ Shortcut สิ เร็วกว่า เห็นด้วยครับ แต่เราไม่สามารถทำ shortcut ในทุกๆ สิ่งได้เช่นกัน)

Cortana หรือโปรแกรมผู้ช่วยตัวใหม่ของ Microsoft ที่มาต่อกรกับ Siri ของ Apple หรือ Google Now ของ Google ถึงจะมาช้า แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่า ความสามารถของใครจะแน่กว่ากัน แต่ที่รู้ๆ Cortana ยังไม่รองรับภาษาไทยของเรา

Windows กับ Cortana

Start Cortana Windows

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ Cortana ถ้ามีการเปิดใช้งานความสามารถของ Cortana  ตัวระบบจะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็น เสียง การเขียน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของเราได้ รวมทั้่งจะมีการนำข้อมูลจาก Contact, Calendar และประวัติการใช้งานบน Windows มาประมวลให้อีกด้วย

 วิธี เปิดหรือปิด การใช้งาน Cortana

 1. คลิกปุ่ม Start
 2. เลือกคำสั่ง Settings
 3. เลือก Privacy Location, camera
 4. คลิกเลือกเมนูย่อย Speech, inking & typing
 5. ที่หน้าต่าง Getting to know you
 6. คลิกเลือก
  • Stop getting to know me
   ถ้าคำนี้ปรากฏอยู่ แสดงว่า เราเปิดการใช้งาน Cortana
  • Get to know me
   ถ้าคำนี้ปรากฏอยู่ แสดงว่า เราปิดการใช้งาน Cortana
 7. เลือกเปิด หรือปิด การใช้งาน Cortana ตามต้องการ

เนื่องจาก Cortana ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาไทย ดังนั้น ถ้าต้องการเปิดทดสอบการใช้งาน Cortana เราจำเป็นจะต้องปรับแต่งบนเมนู Settings และการสั่งงานก็จำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ เท่านั้น

cortana Windows 10

วิธีการเปิดใช้งาน Cortana ในประเทศไทย

 1. คลิก Start
 2. คลิกเมนู Settings
 3. คลิก Time & Language
 4. คลิก Region & language
 5. ให้เปลี่ยน Country or region เป็น United States
 6. กลับมาคำสั่ง Search จะพบ Cortana

ทิปเพิ่มเติมการเรียกใช้งาน Cortana วิธีการเรียกใช้งาน Cortana แบบ เร่งด่วน เพียงแค่พิมพ์ Windows Logo + C